>sp|Q8B0I2|MATRX_VSIVN Matrix protein OS=Vesicular stomatitis Indiana virus (strain 98COE North America) GN=M PE=1 SV=1 MSSLKKILGLKGKGKKSKKLGIAPPPYEEDTSMEYAPSAPIDKSYFGVDEMDTHDPNQLRYEKFFFTVKLTVRSNRPFRTYSDVAAAVSHWDHMYIGMAGKRPFYKILAFLGSSNLKATPAVLADQGQPEYHAHCEGRAYLPHRMGKTPPMLNVPEHFRRPFNIGLYKGTIELTMTIYDDESLEAAPMIWDHFNSSKFSDFREKALMFGLIVEKKASGAWILDSVSHFK