>sp|P03072|LT_POVJC Large T antigen OS=JC polyomavirus PE=3 SV=1 MDKVLNREESMELMDLLGLDRSAWGNIPVMRKAYLKKCKELHPDKGGDEDKMKRMNFLYKKMEQGVKVAHQPDFGTWNSSEVPTYGTDEWESWWNTFNEKWDEDLFCHEEMFASDDENTGSQHSTPPKKKKKVEDPKDFPVDLHAFLSQAVFSNRTVASFAVYTTKEKAQILYKKLMEKYSVTFISRHGFGGHNILFFLTPHRHRVSAINNYCQKLCTFSFLICKGVNKEYLFYSALCRQPYAVVEESIQGGLKEHDFNPEEPEETKQVSWKLVTQYALETKCEDVFLLMGMYLDFQENPQQCKKCEKKDQPNHFNHHEKHYYNAQIFADSKNQKSICQQAVDTVAAKQRVDSIHMTREEMLVERFNFLLDKMDLIFGAHGNAVLEQYMAGVAWIHCLLPQMDTVIYDFLKCIVLNIPKKRYWLFKGPIDSGKTTLAAALLDLCGGKSLNVNMPLERLNFELGVGIDQFMVVFEDVKGTGAESRDLPSGHGISNLDCLRDYLDGSVKVNLERKHQNKRTQVFPPGIVTMNEYSVPRTLQARFVRQIDFRPKAYLRKSLSCSEYLLEKRILQSGMTLLLLLIWFRPVADFAAAIHERIVQWKERLDLEISMYTFSTMKANVGMGRPILDFPREEDSEAEDSGHGSSTESQSQCFSQVSEASGADTQENCTFHICKGFQCFKKPKTPPPK