>sp|P03240|E413_ADE02 Probable early E4 13 kDa protein OS=Human adenovirus C serotype 2 PE=4 SV=1 MVLPALPAPPVCDSQNECVGWLGVAYSAVVDVIRAAAHEGVYIEPEARGRLDALREWIYYNYYTERAKRRDRRRRSVCHARTWFCFRKYDYVRRSIWHDTTTNTISVVSAHSVQ