Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Seoul virus
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
112/2881) gi|38505530|ref|NP_942556.1| nucleocapsid protein [Seoul virus] 67.401 31.592 1651/2881) gi|38505534|ref|NP_942558.1| RNA-dependent RNA polymerase [Seoul virus] 96.555 14.113 2058/2881) gi|38505532|ref|NP_942557.1| glycoprotein precusor [Seoul virus] 12.078 12.078


112/2881) score = 67.401 31.592 (total and max score) >gi|38505530|ref|NP_942556.1| nucleocapsid protein [Seoul virus] 1 MATMEEIQREISAHEGQLVIARQKVKDAEKQYEKDPDDLNKRALHDRESVAASIQSKIDELKRQLADRIAAGKNIGQDRDPTGVEPGDHLKERSALSYGN 101 TLDLNSLDIDEPTGQTADWLTIIVYLTSFVVPIILKALYMLTTRGRQTSKDNKGMRIRFKDDSSYEDVNGIRKPKHLYVSMPNAQSSMKAEEITPGRFRT RFKDDSSYEDVNGIR 31.592 (165) RFKDDSSYEDVNGIR 18.257 (165) 201 AVCGLYPAQIKARNMVSPVMSVVGFLALAKDWTSRIEEWLGAPCKFMAESPIAGSLSGNPVNRDYIRQRQGALAGMEPKEFQALRQHSKDAGCTLVEHIE IKARNMVSPVMSVVG 13.013 (217) 301 SPSSIWVFAGAPDRCPPTCLFVGGMAELGAFFSILQDMRNTIMASKTVGTADEKLRKKSSFYQSYLRRTQSMGIQLDQRIIVMFMVAWGKEAVDNFHLGD DEKLRKKSSFYQSYL 4.540 (359) 401 DMDPELRSLAQILIDQKVKEISNQEPMKL 1651/2881) score = 96.555 14.113 (total and max score) >gi|38505534|ref|NP_942558.1| RNA-dependent RNA polymerase [Seoul virus] 1 MEKYREIHRDLKEFTINSLTAVECMDYLDRLYAVRHDIVDQMIKHEWSDNKDSEEPISKVLLFAGIPNNVITALEKKVIPDHPSGKTLRSFFKMTPDNYR 101 ITGSLIEFVEVTVTADVDKGIREKKMKYELGLKYLEQELMTFFHRGELQNPYKITFKVVAVRTDGSNISTQWPSARNDGVVQYMRLVQAEISYVREHLVK 201 TEERAALEAMFNLKFNISSLKTQPYFIPEYKGIDLIRPDIDGLVNYAQSWMSKTQEFSFFEVKGSAVFDCFNENEQGHIVKYPMSRHPRNFLLIQCTVLT SSLKTQPYFIPEYKG 9.523 (225) 301 AYKPATILSDQLDSRRACIQFLNLIPETPASILAHDMAHRYINLTRDDLLAYYAPRIQFNPTQNIKEPGTFKLTSNMMRPESKIMLDMLSQHEPRENLGK KIMLDMLSQHEPREN 12.324 (390) 401 SIESLNISSHIVQSDCVSLITKILSDLELNISEPSSHEQITAKHTHVDTVLDKFFQNETQKYLIDILKKTTAWHIGHLVRDITESLIAHSGLRRSKYWSI SDLELNISEPSSHEQ 5.683 (432) 501 HAYNNGSVILFILPSKSLEVAGSFVRFMTAFKLGPGLVDKDNLDSILADGDILWGVSKIMSLDLNRLLALNIAFEKALLATATWFQYYTEDQSQFPLQHS 601 IRSVFAYHFLLAICQKMKLCAIFDNLRYLIPAVTSLYSGFPSLVEKLFERPFKSALEVYVYYNIKSLLVALAQNNKARFYSKVKLLGLTVDQSTVGASGI SALEVYVYYNIKSLL 8.452 (661) 701 YPSFMSRVVYKHYKSLISEVTTCFFLFEKGLHGNVNEEAKIHLETVEWATKFKEKEDKYGEMLVEHGYTIGELVESSELAVQQLYCQDAVELAANELNRV FKEKEDKYGEMLVEH 10.177 (759) FKEKEDKYGEMLVEH -0.180 (759) 801 LIAKSQVVANSILNKYWEEPYFSQTRNISLKGMSGQVQEDGHLSSSTTIIEAIRYLSNSRNNPNVLQLYEETRHQKAQARIVRKFQRTEADRGFFITTLP 901 TRCRLEIIEDYYDAISKNVAEEYISYGGERKILCIQAALEKALRWASGESFIELSNGKFIRMKRKLMYVSADATKWSPGDNSAKFRRFTAALHNGLPDDR LEIIEDYYDAISKNV 14.113 (912) LRWASGESFIELSNG 3.847 (950) SAKFRRFTAALHNGL 12.775 (989) LEIIEDYYDAISKNV 2.495 (912) 1001 LKNCVIDALRHVYKTDFYMSRKLRHYIDSMDTYEPHVRDFLNFFPDGHHGEVRGNWLQGNLNKCSSLFGVAMSLLFKEIWTRLFPELDCFFEFAHHSDDA 1101 LFIYGYLEPADDGTDWFLFVSQQIQAGKLHWFNVNTEMWKSMFNLHEHILLLGSIKISPKKTTLSPTNAEFLSTFFEGCAVSIPFIKILLGSLSDLPGLG 1201 YFDDLAAAQTRCVKAMDLGASPQISQLAVSLSTSKVERLYGTSIGMVNYPGTYLRTKHSETPIPLGGSGAMSIMELSTAGIGMSDKNLLKQALIGYMHKH 1301 QKQMSYILGLFKFLMDLSGETFQHERLGQFSFIGKVQWKIFTPKSEFEFSDMYSQKFLKVWSEQHPTYDYIIPKGRDNLLIYLVRKLNDPSIITAMTMQS EQHPTYDYIIPKGRD 8.944 (1370) 1401 PLQLRFRMQAKQHMKVCRLDGDWVTFREVLAAANSFAESYEPSQNDIDLFQTLTSCTFSKEYAWKDFLNNVHCDVIPTKQVQRAKVARTFTVREKDRIIQ 1501 NSIPAVIGYKFAVTVDEMSDVLDTAKFPDSLAVDLKTMKDGVYRELGLDISSPDVMKKVAPMLYKSAKSRVVIVQGNVEGTAEAICAYWLRNMSLIKTIK ELGLDISSPDVMKKV 2.444 (1552) 1601 VKPHKEVLQAVSIFNRKEDIGQQKDLSALKLCIEVWRWAKANNAPYRDWFHALWFEDKTFSEWLDRFIRVGVPPIDPEIQCAALMIADVKGDRSVLQLQA 1701 NRRAYSGKQYDAYCVQTYNEETKLYEGDLRVTFNFGLDCARLEIFWDKKTYILETSITQKHVLKIMMEEVSKELVRCGMRFNTEQVNGVKHLVLFKTDSG 1801 FEWGKPNIPCIVYKNCALRTGLRTNQAINHKFMITIKDDGLRAIAQYDEDSPRFLLAHAFHTIRDVRYQAVDAVSNVWFTHKGIKLYLNPIISSGLLEYF 1901 MKNIPAAIPPAAYSLIMNRAKISVDLFMFNDLLRLINPGNTLDLSGLEITGEGYSTVNSLSSRLWSEEMSLVDDEEEMDDEFTIDLQDVDFENIDIEADV 2001 EHFLQDESAYTGDLLIMSEETEVKKMRGIIKLLEPVKLIKSWVSRGLSIEKVYNPVNIILMTRYISKNFNFSGKQVSLLDPYDLTELESIVKGWGESVVD SVVDQFDSLDLEAQN 5.956 (2104) 2101 QFDSLDLEAQNLVQKQGIVPEDVIPDSLFSFRHTMVLLRRLFGQDSVSTFY 2058/2881) score = 12.078 12.078 (total and max score) >gi|38505532|ref|NP_942557.1| glycoprotein precusor [Seoul virus] 1 MWSLLLLAALVGQGFALKNVFDMRIQCPHSVKFGETSVSGYTELPPLSLQEAEQLVPESSCNMDNHQSLSTINKLTKVIWRKKANQESANQNSFELMESE 101 VSFKGLCMLKHRMVEESYRNRRSVICYDLACNSTFCKPTVYMIVPIHACNMMKSCLIGLGPYRVQVVYERTYCTTGILTEGKCFVPDKAVVSALKRGMYA 201 IASIETICFFIHQKGNTYKIVTAITSAMGSKCNNTDTKVQGYYICIIGGNSAPVYAPAGEDFRAMEVFSGIITSPHGEDHDLPGEEIATYQISGQIEAKI 301 PHTVSSKNLKLTAFAGIPSYSSTSILTASEDGRFIFSPGLFPNLNQSVCDNNALPLIWRGLIDLTGYYEAVHPCNVFCVLSGPGASCEAFSEGGIFNITS 401 PMCLVSKQNRFRAAEQQISFVCQRVDMDIIVYCNGQKKTILTKTLVIGQCIYTITSLFSLLPGVAHSIAIELCVPGFHGWATAALLITFCFGWVLIPACT 501 LAILLVLKFFANILHTSNQENRFKAILRKIKEEFEKTKGSMVCEICKYECETLKELKAHNLSCVQGECPYCFTHCEPTETAIQAHYKVCQATHRFREDLK 601 KTVTPQNIGPGCYRTLNLFRYKSRCYILTMWTLLLIIESILWAASAAEIPLVPLWTDNAHGVGSVPMHTDLELDFSLPSSSRYTYKRHLTNPVNDQQSVS 701 LHIEIESQGIGADVHHLGHWYDARLNLKTSFHCYGACTKYQYPWHTAKCHFEKDYEYENSWACNPPDCPGVGTGCTACGLYLDQLKPVGTAFKIISVRYS HFEKDYEYENSWACN 12.078 (757) 801 RKVCVQFGEEYLCKTIDMNDCFVTRHAKICIIGTVSKFSQGDTLLFLGPMEGGGIIFKHWCTSTCHFGDPGDVMGPKDKPFICPEFPGQFRKKCNFATTP 901 VCEYDGNIISGYKKVLATIDSFQSFNTSNIHFTDERIEWRDPDGMLRDHINIVISKDIDFENLAENPCKVGLQAANIEGAWGSGVGFTLTCQVSLTECPT 1001 FLTSIRACDMAICYGAESVTLSRGQNTVKITGKGGHSGSSFKCCHGKECSLTGLQASAPHLDKVNGISELENEKVYDDGAPECGITCWFKKSGEWVMGII 1101 NGNWVVLIVLCVLLLFSLILLSILCPVRKHKKS