Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Rotavirus C
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
285/2881) gi|81097460|ref|YP_392464.1| structural protein VP1 [Rotavirus C] 163.068 26.298 691/2881) gi|81097466|ref|YP_392511.1| nonstructural protein [Rotavirus C] 37.715 20.283 722/2881) gi|81022920|ref|YP_392486.1| nonstructural protein 3 [Rotavirus C] 49.268 19.977 1315/2881) gi|78761398|ref|YP_392515.1| NSP4 equivalent protein [Rotavirus C] 22.547 15.812 1380/2881) gi|81002247|ref|YP_392488.1| nonstructural protein 2 [Rotavirus C] 41.276 15.435 1411/2881) gi|81097464|ref|YP_392516.1| guanylyltransferase [Rotavirus C] 93.014 15.267 1511/2881) gi|81097462|ref|YP_392514.1| outer capsid spike protein [Rotavirus C] 64.250 14.759 1755/2881) gi|81054208|ref|YP_392513.1| outer capsid protein [Rotavirus C] 40.977 13.629 2527/2881) gi|80984707|ref|YP_392489.1| structural protein 2 [Rotavirus C] 14.623 7.433 2860/2881) gi|81042250|ref|YP_392512.1| major inner capsid protein [Rotavirus C] 1.303 1.303


285/2881) score = 163.068 26.298 (total and max score) >gi|81097460|ref|YP_392464.1| structural protein VP1 [Rotavirus C] 1 MAQSIVVDGDYDALASRYLKFVYDFENVTYQNNYFATDKFKKDIEQYLKSIHDGEKITQSKIDEKEKILLDRVPAEERCLISKLVFAYGKHGNVENKLVK SIVVDGDYDALASRY 11.368 (11) SIVVDGDYDALASRY 11.053 (11) 101 YGVKDALSHAPQKDAKPYENNIITSEIFKEKSEYTDIYMDPSINTSCQSNCQAMMFTISEMKLNNIKNAARLEKLFTIIAATINKYGMPRHNTRYRYEWE KSEYTDIYMDPSINT 19.706 (138) IFKEKSEYTDIYMDP 7.278 (134) 201 TMKNKPYHLAAWINSSIEMIACVVDHHTYMIARELIVKSFTNRTSLAKLVSSPMTVLTAMLPIRGTFITTENLELEYSNKSINYLISKEMAEDFMQAIKQ 301 LRDEGLEYIPDYYEKWFKSPDPLTFPNIALIYSFSFHVGYRKQALSDAVYDQITVTYSDNVNMEMYKEYSERIENEIFTILKDKIIHEDKRLEEYELSAL 401 LSMSSASNGILREINFGGQKVRSTKKNMHVIDDIYHKKYTTDIPPVDARNPIPLGRRDVPGRRTRAIFILPYQYFIAQHSFAEIMLNYAKREREYSEFYS YAKREREYSEFYSQA 9.351 (495) YAKREREYSEFYSQA 6.709 (495) AKREREYSEFYSQAN 2.593 (496) 501 QANQVLSYGDVTRYLDSNSILCFTDVSQWDASQHNTKVLRRSIIRAMKRLKQLTHNINIHKAINIYIQSQENLENSYVLIDKKAIQYGATASGEKQTKIM QENLENSYVLIDKKA 9.174 (577) 601 NSIANKALIQTVLGKLMTDYTFDVKMIRVDGDDNYAIVRFPIAITEKLLSEFTSKLRSYYSEMNVKVKALASLTGCEIAKRYVAGGMLFFRAGVNILHHE RVDGDDNYAIVRFPI 26.298 (635) 701 KRNQDSAYDMAATLYANYIVNALRGLTMSRTFILTKICQMTSIKITGTLRLFPMKSILALNSAFKVFDEVDYVINYPISNLFIQLQRKLSSIKAKSKIAD KRNQDSAYDMAATLY 13.699 (708) IQLQRKLSSIKAKSK 15.429 (790) KRNQDSAYDMAATLY 11.118 (708) 801 NIAKSPQFKSYVELLNKSLTTDENPIVSDGIRLTEKAKLNSYAPIALEKRRDQFSIMVSFLQNPTTFKSETVVTINDVLYFISGFIKIDSSTVLPKEENN 901 TMPLLPAIIKRTLSYFGLRTHDYDIKGSSSTVSKIIKQYSVYTPGIEELYEIVNKSVDTIRGYFASFNVPKADVDTYISTQMYKHDRFKILQAYIYNLLS TPGIEELYEIVNKSV 19.291 (950) 1001 VNYGMYQLVDLNSARFFDHVIHTPMAKTPTAVFMIDLALRLKIINHCIEKGEIITVSVHANKTDYLKLWRMLWNVKTMNSPYSKNSMFDE 691/2881) score = 37.715 20.283 (total and max score) >gi|81097466|ref|YP_392511.1| nonstructural protein [Rotavirus C] 1 MSDFGINLDAICDNVKKGQTESRTGSQLSNRSSRRMDFVDDEELSTYFNSKASVTQSDSCSNDLEIKHSIITEAVVCDESAHVSADAIQEKDETVPQMDH VKKGQTESRTGSQLS 20.283 (22) QTESRTGSQLSNRSS 12.679 (26) SRTGSQLSNRSSRRM 4.754 (29) 101 RIMKWMLDSHDGVSLNGGINFTKAKSKLKETENEITEMKSKTNLLVNASVGINSNVGAFNPINQTIKTEAVSDMFEDEDIEGCICKNCPYREKYRKLRSK 201 MKNVLIDMINEM 722/2881) score = 49.268 19.977 (total and max score) >gi|81022920|ref|YP_392486.1| nonstructural protein 3 [Rotavirus C] 1 MATQASVEWIFNVAGSAASSSLDKAIKDAGGSENFSKYVITKFYDNYKDCIDDSGVYNACIGRAKTIDKALNDPKVAERNEEWYTNVATISRLDLELAEL AERNEEWYTNVATIS 19.977 (84) CIDDSGVYNACIGRA 10.048 (57) 101 KLMLSNLGIKREERVLNSMFSVVREKGRSSNVIMMKQNAVKMIEEGKLKIKVERNETYTESLKNKIEELECIIDAFEKGKDITIDLDAMNGEVKLDGNSC KVERNETYTESLKNK 8.261 (158) 201 SYNSTAALVSTILGTPIKMYNESGQPLFDVGNYMNPKNIIEKMIELEIPIFKSDYRNNESPDFDSWNERSNLKIVSVNDCHAICIFKFENNWWCFDDGRL 301 KKHNGAGYPLIVANSKFQIDKILISGDIELNPGPDILVTLNDYITKYQLKLECTFDIFLEDDGSITYTCYMKLESAEAIGSGRSKKEAKRIAAYDILDQL EAKRIAAYDILDQLG 10.982 (394) 401 GI 1315/2881) score = 22.547 15.812 (total and max score) >gi|78761398|ref|YP_392515.1| NSP4 equivalent protein [Rotavirus C] 1 MDFINQTLFSKYTESNVDTIPYLLGLILALTNGSRILRFINSFIIICKHIVTTSKSAIDKMRKINNSEHNTKNAHEEYEEVMKQIREMRIHMTALFNSLH TKNAHEEYEEVMKQI 6.736 (78) 101 DDNVKWRMSESIRREKKHEMKMSDNRNEFKHSHNDTNICEKSGLETEVCL DNVKWRMSESIRREK 15.812 (109) 1380/2881) score = 41.276 15.435 (total and max score) >gi|81002247|ref|YP_392488.1| nonstructural protein 2 [Rotavirus C] 1 MAELACFVSFSLTEDKVVWYPINKKAVQTMLCAKVEKDQRSNYYDTILYGVAPPPEFRNRFKTNERYGLDYESDQYTELVNLLADTLNMVSMPTEKFQFD KDQRSNYYDTILYGV 13.989 (44) EFRNRFKTNERYGLD 3.394 (63) 101 IVKTVVQVRHLENLLCRIKDVNDILNANVKLRVKAVMIACNLVNETETTPLTESNDIVYQDSYFTITKLDYSNHKLLPLMADEYKITINTKTDIPDRNQT 201 AFAAYIRYNFNKFAAISHGKRHWRLVLHSQLMSHAERLDRKIKSDKKHGRQFSYDDGDMAFVHPGWKTCIGQLCGGTTFEVAKTSLYSIKPSKTVRTATN KKHGRQFSYDDGDMA 15.435 (253) KHGRQFSYDDGDMAF 8.458 (254) 301 KIESDLISMVGN 1411/2881) score = 93.014 15.267 (total and max score) >gi|81097464|ref|YP_392516.1| guanylyltransferase [Rotavirus C] 1 MRVLGLFERGNNLNFADTYVYTWNQQYSYHENAFLISNQVATTIILYLDGININEVNKAFELLNSNGIPALIIKPDHIGIFTSSNFTYDWQYKIVYFHEY 101 TYYKNNEFIVSDEFWLYTNINELLPYKILYYERGMRELYAGREYTLYNTATDDDILYKYIYEKDSIMNGTDYKKLYDTNSVKNFVHFMRLLRMRFAVPFD 201 QLSNRITRSRVFSKSRIHIGLRNESIPQALDNIHSQWINYSANGIVISELKGLGSYSEKKISEFGIGQFKNYMNFLTLMFYIKNMKKKPSCTIIGAAPGY LSNRITRSRVFSKSR 15.267 (209) 301 WISSMKKYFTIVTYDNKEVDSTEHHNRYFTDDDIVNVKTNGVYIDVRSEFKTNDWRQRRKLIEEETIKWLEISYKLLENKRVEAILLKMTAMDGEIPDGY EHHNRYFTDDDIVNV 12.231 (330) PDGYCVHSPTTYRKS 4.440 (404) 401 CVHSPTTYRKSEYYLLIDKHIIKRQKIKVTKSLMYNAINTIYSDNVFISGKYSLRGKTEGVLALYCLSNTINQKEKVIQYANSFSGTCMTVRLNNTYEVD 501 KIIDFKTNSDHTFLPSDFTCSLNTILTSYRGYAGIFGYAITKDLKSNGNNHIYIIPNARDENNFDTFGSHLGLSRYSHSKRFSESATTMSGYIFRDMVSG SNGNNHIYIIPNARD 10.142 (553) GKENMQDTDKDNYAS 13.766 (607) SNGNNHIYIIPNARD 6.916 (553) HLGLSRYSHSKRFSE 3.232 (577) 601 KENMQDTDKDNYASGHVFNAIAHYRFDYTYDIVGWLRLHKTGQFKVKSDIYKEHTDSEIRNAIESAYVYYLLDGDKVGEKYSKKMMEIWEVQV HYRFDYTYDIVGWLR 15.113 (630) QDTDKDNYASGHVFN 8.542 (612) SDIYKEHTDSEIRNA 3.364 (655) 1511/2881) score = 64.250 14.759 (total and max score) >gi|81097462|ref|YP_392514.1| outer capsid spike protein [Rotavirus C] 1 MASSLYAQLISQNYYSLGNEILSDQQTNKVVSDYVDAGNYTYAQLPPTTWGSGSILKSAFSTPEITGPHTNTVIEWSNLINTNTWLLYQKPLNSVRLLKH TNKVVSDYVDAGNYT 6.997 (34) ILKSAFSTPEITGPH 12.361 (62) ILKSAFSTPEITGPH 2.934 (62) 101 GPDTYNSNLAAFELWYGKSGTTITSVYYNTINNQNKTHDANSDCLILFWNEGSTQLEKQVVTFNWNVGGILIKPINSSRMRICMSGMENFNNDSFNWENW 201 NHEFPRSNPGININMYTEYFLASSDPYTYLKNLQQPTAKTVDMKMMKKMNDNSKLGDGPINVSNIISKDSLWQEVQYVRDITLQCKILSEIVKGGGWGYD FLASSDPYTYLKNLQ 11.180 (227) GGGWGYDYTSVTFKT 7.001 (301) 301 YTSVTFKTVNHTYSYTRAGENVNAHVTISFNNVKERAYGGSLPTDFKIGRFDILDTDSYVYIDYWDDSEIFKNMVYVRDVRADIGGFQYSYSSEMSYYFQ SYSSEMSYYFQIPVG 8.684 (397) 401 IPVGSYPGLHSSRLQLVYDRCLLSQQFTDYAALNSLRFVFRVVSTSGWFITTGDINTRRVASGTGFAYSDGHVANTVGTISFISLIPSNPNYQTPIASSS PSNPNYQTPIASSST 14.759 (494) LIPSNPNYQTPIASS 0.334 (492) 501 TVRMDLERKINDLRDDFNALASSVALSDILSLAMSPLTFSNLLESVPAITSSVKDVAASVMKKFRSTKMFKKAAKQNYREFVIGDLLEDVTNVARNNNSL 601 NYSDITSAMMVSTTNRLQITDVDTFSEIVSRSADNFISNRSYRMIENNTVHEITPTRRFSYDIKTLQQRNFDIDKFSKLASQSPVISAIVDFATIKAIRD 701 TYGISDDIIYKLVASDAPTILSFINQNNPLIRNRITNLINQCKL 1755/2881) score = 40.977 13.629 (total and max score) >gi|81054208|ref|YP_392513.1| outer capsid protein [Rotavirus C] 1 MVCTTLYTVCAILFILFIYILLFRKMFHLITDTLIVILILSNCVEWSQGQMFTDDIYYNGNVETIINSTDPFNVESLCIYFPNAVVGSQGPGKSDGHLND LSNCVEWSQGQMFTD 3.975 (47) 101 GNYAQTIATLFETKGFPKGSIILKTYTQTSDFINSVEMTCSYNIVIIPDSPNDSESIEQIAEWILNVWRCDDMNLEIYTYEQIGINNLWAAFGSDCDISV NIVIIPDSPNDSESI 13.629 (150) NIVIIPDSPNDSESI 9.019 (150) 201 CPLDTTSNGIGCSPASTETYEVVSNDTQLALINVVDNVRHRIQMNTAQCKLKNCIKGEARLNTALIRISTSSSFDNSLSPLNNGQTTRSFKINAKKWWTI SPASTETYEVVSNDT 10.834 (220) NTALIRISTSSSFDN 3.520 (269) 301 FYTIIDYINTIVQAMTPRHRAIYPEGWMLRYA 2527/2881) score = 14.623 7.433 (total and max score) >gi|80984707|ref|YP_392489.1| structural protein 2 [Rotavirus C] 1 MISRNRRRNNQQKNIEKEKQLETIINKEVKENKDSMKEDKLVVTEESNGDVTTAKEQSNNINLQKNDLVKEVMNIQNQTLNTVVTENKVEIEEIVKKYIP 101 SYNTDSLIVKKLTEIQESSAKTYNTLFRLFTPVKSYLYDINGEKKLSTRWYWKLLKDDLPAGDYSVRQFFLSLYLNVLEEMPDYIMLRDMAVDNPYSAEA 201 GKIVDGKSKEILIELYQDQMTEGYIRRYMSELRHKISGETNTAKYPAILHPVDNELNQYFLEHQLIQPLTTRNIAELIPTQLYHDPNYVFNIDAAFLTNS 301 RFVPPYLTQDRIGLHDGFESIWDSKTHADYVSARRFIPDLTELVDAEKQIKEMAAHLQLEAITVQVESQFLAGISAAAANEAFKFIIGSVLSTRTIAVEF DSKTHADYVSARRFI 7.433 (330) 401 ITSNYMSLASCMYLMTIMPSEIFLRESLVAMQLAIINTLIYPALGLAQMHYQAGEVRTPFELAEMQVANRSIRQWLHHCNTLQFGRQITEGIIHLRFTND 501 IMTGRIVNLFSTMLVALSSQPFATYPLDYKRSVQRALQLLSNRTAQIADLTRLIVYNYTTLSACIVMNMHLVGTLTVERIQATSLTSLMMLISNKTVIPE 601 PSSLFSYFSSNINFLTNYNEQIDNVVAEIMAAYRLNLYQQKMLMLVTRFVSKLYIFDAPKIPPDQMYRLRNRLRNIPVERRRADVFRIIMNNRDLIEKTS 701 ERICQGVLLSYTPMPLTYVEDVGLTNVINDTNSFQIINIEEIEKTGDYSAITNALLRDTPIILKGAIPYVTNSSVIDVLSKVDTTVFASIVKDRDISKLK EIEKTGDYSAITNAL 7.189 (748) 801 PIKFIINSDSSEYYLVHNNKWTPTTTTAVYKARSQQFDIQHSVSMLESNLFFVVYNDLFKYIKTTTVLPINAVSYDGARIMQET 2860/2881) score = 1.303 1.303 (total and max score) >gi|81042250|ref|YP_392512.1| major inner capsid protein [Rotavirus C] 1 MDVLFSIAKTVSDLKKKVVVGTIYTNVEDVVQQTNELIRTLNGNIFHTGGIGTQPQKEWNFQLPQLGTTLLNLDDNYVQSTRGIIDFLSSFIEAVCDDEI 101 VREASRNGMQPQSPALILLSSSKFKTINFNNSSQSIKNWNAQSRRENPVYEYKNPMLFEYKNSYILQRANPQFGSVMGLRYYTTSNTCQIAAFDSTLAEN SRRENPVYEYKNPML 1.303 (150) 201 APNNTQRFVYNGRLKRPISNVLMKIEAGAPNISNPTILPDPNNQTTWLFNPVQLMNGTFTIEFYNNGQLIDMVRNMGIVTVRTFDSYRITIDMIRPAAMT 301 QYVQRIFPQGGPYHFQATYMLTLSILDATTESVLCDSHSVEYSIVANVRRDSAMPAGTVFQPGFPWEHTLSNYTVAQEDNLERLLLIASVKRMVM