Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
La Crosse virus
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
563/2881) gi|22256026|ref|NP_671969.1| G1/G2 membrane polyprotein [La Crosse virus] 111.124 21.493 1537/2881) gi|22256024|ref|NP_671968.1| RNA-dependent RNA polymerase [La Crosse virus] 111.497 14.676 1831/2881) gi|22256028|ref|NP_671970.1| nucleoprotein [La Crosse virus] 13.346 13.346 2678/2881) gi|22256029|ref|NP_671971.1| non-structural protein [La Crosse virus] 5.551 5.551


563/2881) score = 111.124 21.493 (total and max score) >gi|22256026|ref|NP_671969.1| G1/G2 membrane polyprotein [La Crosse virus] 1 MICILVLITVAAASPVYQRCFQDGAIVKQNPSKEAVTEVCLKDDVSMIKTEARYVRNATGVFSNNVAIRKWLVSDWHDCRPKKIVGGHINVIEVGDDLSL 101 HTESYVCSADCTIGVDKETAQVRLQTDTTNHFEIAGTTVKSGWFKSTTYITLDQTCEHLKVSCGPKSVQFHACFNQHMSCVRFLHRTILPGSIANSICQN 201 IEIIILVTLTLLIFILLSILSKTYICYLLMPIFIPIAYIYGIIYNKSCKKCKLCGLVYHPFTECGTHCVCGARYDTSDRMKLHRASGLCPGYKSLRAARV 301 MCKSKGPASILSIITAVLVLTFVTPINSMVLGESKETFELEDLPDDMLEMASRINSYYLTCILNYAVSWGLVIIGLLIGLLFKKYQHRFLNVYAMYCEEC 401 DMYHDKSGLKRHGDFTNKCRQCTCGQYEDAAGLMAHRKTYNCLVQYKAKWMMNFLIIYIFLILIKDSAIVVQAAGTDFTTCLETESINWNCTGPFLNLGN 501 CQKQQKKEPYTNIATQLKGLKAISVLDVPIITGIPDDIAGALRYIEEKEDFHVQLTIEYAMLSKYCDYYTQFSDNSGYSQTTWRVYLRSHDFEACILYPN 601 QHFCRCVKNGEKCSSSNWDFANEMKDYYSGKQTKFDKDLNLALTALHHAFRGTSSAYIATMLSKKSNDDLIAYTNKIKTKFPGNALLKAIIDYIAYMKSL 701 PGMANFKYDEFWDELLYKPNPAKASNLARGKESSYNFKLAISSKSIKTCKNVKDVACLSPRSGAIYASIIACGEPNGPSVYRKPSGGVFQSSTDRSIYCL PSVYRKPSGGVFQSS 21.493 (785) EPNGPSVYRKPSGGV 9.520 (781) SSTDRSIYCLLDSHC 8.867 (798) 801 LDSHCLEEFEAIGQEELDAVKKSKCWEIEYPDVKLIQEGDGTKSCRMKDSGNCNVATNRWPVIQCENDKFYYSELQKDYDKAQDIGHYCLSPGCTTVRYP SKCWEIEYPDVKLIQ 12.484 (830) YSELQKDYDKAQDIG 7.308 (879) 901 INPKHISNCNWQVSRSSIAKIDVHNIEDIEQYKKAITQKLQTSLSLFKYAKTKNLPHIKPIYKYITIEGTETAEGIESAYIESEVPALAGTSIGFKINSK AEGIESAYIESEVPA 7.298 (980) 1001 EGKHLLDVIAYVKSASYSSVYTKLYSTGPTSGINTKHDELCTGPCPANINHQVGWLTFARERTSSWGCEEFGCLAVSDGCVFGSCQDIIKEELSVYRKET FARERTSSWGCEEFG 16.991 (1065) RKETEEVTDVELCLT 3.873 (1104) 1101 EEVTDVELCLTFSDKTYCTNLNPVTPIITDLFEVQFKTVETYSLPRIVAVQNHEIKIGQINDLGVYSKGCGNVQKVNGTIYGNGVPRFDYLCHLASRKEV 1201 IVRKCFDNDYQACKFLQSPASYRLEEDSGTVTIIDYKKILGTIKMKAILGDVKYKTFADSVDITAEGSCTGCINCFENIHCELTLHTTIEASCPIKSSCT RKCFDNDYQACKFLQ 15.245 (1210) 1301 VFHDRILVTPNEHKYALKMVCTEKPGNTLTIKVCNTKVEASMALVDAKPIIELAPVDQTAYIREKDERCKTWMCRVRDEGLQVILEPFKNLFGSYIGIFY APVDQTAYIREKDER 10.507 (1361) 1401 TFIISIVVLLVIIYVLLPICFKLRDTLRKHEDAYKREMKIR LRKHEDAYKREMKIR -2.462 (1434) 1537/2881) score = 111.497 14.676 (total and max score) >gi|22256024|ref|NP_671968.1| RNA-dependent RNA polymerase [La Crosse virus] 1 MDYQEYQQFLARINTARDACVAKDIDVDLLMARHDYFGRELCKSLNIEYRNDVPFVDIILDIRPEVDPLTIDAPHITPDNYLYINNVLYIIDYKVSVSNE 101 SSVITYDKYYELTRDISDRLSIPIEIVIVRIDPVSKDLHINSDRFKELYPTIVVDINFNQFFDLKQLLYEKFGDDEEFLLKVAHGDFTLTAPWCKTGCPE 201 FWKHPIYKEFKMSMPVPERRLFEESVKFNAYESERWNTNLVKIREYTKKDYSEHISKSAKNIFLASGFYKQPNKNEISEGWTLMVERVQDQREISKSLHD REYTKKDYSEHISKS 8.396 (251) 301 QKPSIHFIWGAHNPGNSNNATFKLILLSKSLQSIKGISTYTEAFKSLGKMMDIGDKAIEYEEFCMSLKSKARSSWKQIMNKKLEPKQINNALVLWEQQFM 401 VNNDLIDKSEKLKLFKNFCGIGKHKQFKNKMLEDLEVSKPKILDFDDANMYLASLTMMEQSKKILSKSNGLKPDNFILNEFGSKIKDANKETYDNMHKIF KDANKETYDNMHKIF 14.676 (493) 501 ETRYWQCISDFSTLMKNILSVSQYNRHNTFRIAMCANNNVFAIVFPSADIKTKKATVVYSIIVLHKEEENIFNPGCLHGTFKCMNGYISISRAIRLDKER 601 CQRIVSSPGLFLTTCLLFKHDNPTLVMSDIMNFSIYTSLSITKSVLSLTEPARYMIMNSLAISSNVKDYIAEKFSPYTKTLFSVYMTRLIKNACFDAYDQ 701 RQRVQLRDIYLSDYDITQKGIKDNRELTSIWFPGSVTLKEYLTQIYLPFYFNAKGLHEKHHVMVDLAKTILEIECEQRENIKEIWSTNCTKQTVNLKILI RDIYLSDYDITQKGI 10.724 (714) 801 HSLCKNLLADTSRHNHLRNRIENRNNFRRSITTISTFTSSKSCLKIGDFRKEKELQSVKQKKILEVQSRKMRLANPMFVTDEQVCLEVGHCNYEMLRNAM 901 PNYTDYISTKVFDRLYELLDKGVLTDKPVIEQIMDMMVDHKKFYFTFFNKGQKTSKDREIFVGEYEAKMCMYAVERIAKERCKLNPDEMISEPGDGKLKV 1001 LEQKSEQEIRFLVETTRQKNREIDEAIEALAAEGYESNLEKIEKLSLGKAKGLKMEINADMSKWSAQDVFYKYFWLIALDPILYPQEKERILYFMCNYMD 1101 KELILPDELLFNLLDQKVAYQNDIIATMTNQLNSNTVLIKRNWLQGNFNYTSSYVHSCAMSVYKEILKEAITLLDGSILVNSLVHSDDNQTSITIVQDKM 1201 ENDKIIDFAMKEFERACLTFGCQANMKKTYVTNCIKEFVSLFNLYGEPFSIYGRFLLTSVGDCAYIGPYEDLASRISSAQTAIKHGCPPSLAWVSIAISH 1301 WMTSLTYNMLPGQSNDPIDYFPAENRKDIPIELNGVLDAPLSMISTVGLESGNLYFLIKLLSKYTPVMQKRESVVNQIAEVKNWKVEDLTDNEIFRLKIL QSNDPIDYFPAENRK 8.142 (1320) PVMQKRESVVNQIAE 2.549 (1373) 1401 RYLVLDAEMDPSDIMGETSDMRGRSILTPRKFTTAGSLRKLYSFSKYQDRLSSPGGMVELFTYLLEKPELLVTKGEDMKDYMESVIFRYNSKRFKESLSI LDAEMDPSDIMGETS 13.314 (1412) 1501 QNPAQLFIEQILFSHKPIIDFSGIRDKYINLHDSRALEKEPDILGKVTFTEAYRLLMRDLSSLELTNDDIQVIYSYIILNDPMMITIANTHILSIYGSPQ FSGIRDKYINLHDSR 8.508 (1528) RLLMRDLSSLELTND 13.673 (1561) IANTHILSIYGSPQR 14.152 (1594) 1601 RRMGMSCSTMPEFRNLKLIHHSPALVLRAYSKNNPDIQGADPTEMARDLVHLKEFVENTNLEEKMKVRIAINEAEKGQRDIVFELKEMTRFYQVCYEYVK 1701 STEHKIKVFILPTKSYTTTDFCSLMQGNLIKDKEWYTVHYLKQILSGGHKAIMQHNATSEQNIAFECFKLITHFADSFIDSLSRSAFLQLIIDEFSYKDV DVKVSKLYDIIKNGY 9.201 (1806) 1801 KVSKLYDIIKNGYNRTDFIPLLFRTGDLRQADLDKYDAMKSHERVTWNDWQTSRHLDMGSINLTITGYNRSITIIGEDNKLTYAELCLTRKTPENITISG RQADLDKYDAMKSHE 8.163 (1836) 1901 RKLLGARHGLKFENMSKIQTYPGNYYITYRKKDRHQFVYQIHSHESITRRNEEHMAIRTRIYNEITPVCVVNVAEVDGDQRILIRSLDYLNNDIFSLSRI 2001 KVGLDEFATIKKAHFSKMVSFEGPPIKTGLLDLTELMKSQDLLNLNYDNIRNSNLISFSKLICCEGSDNINDGLEFLSDDPMNFTEGEAIHSTPIFNIYY 2101 SKRGERHMTYRNAIKLLIERETKIFEEAFTFSENGFISPENLGCLEAVVSLIKLLKTNEWSTVIDKCIHICLIKNGMDHMYHSFDVPKCFMGNPITRDMN 2201 WMMFREFINSLPGTDIPPWNVMTENFKKKCIALINSKLETQRDFSEFTKLMKKEGGRSNIEFD 1831/2881) score = 13.346 13.346 (total and max score) >gi|22256028|ref|NP_671970.1| nucleoprotein [La Crosse virus] 1 MSDLVFYDVASTGANGFDPDAGYMDFCVKNAELLNLAAVRIFFLNAAKAKAALSRKPERKANPKFGEWQVEVINNHFPGNRNNPIGNNDLTIHRLSGYLA 101 RWVLDQYNENDDESQHELIRTTIINPIAESNGVGWDSGPEIYLSFFPGTEMFLETFKFYPLTIGIHRVKQGMMDPQYLKKALRQRYGTLTADKWMSQKVA YNENDDESQHELIRT 13.346 (114) 201 AIAKSLKDVEQLKWGKGGLSDTAKTFLQKFGIRLP 2678/2881) score = 5.551 5.551 (total and max score) >gi|22256029|ref|NP_671971.1| non-structural protein [La Crosse virus] 1 MMSHQQVQMDLILMQGIWTSVLKMQNYSTLLQLGSSSSMPQRPRLLSRVSQRGRLTLNLESGRWRLSIIIFLETGTTQLVTTILPSTDYLGI PQRPRLLSRVSQRGR 5.551 (47)