Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
J-virus
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
578/2881) gi|77124347|ref|YP_338084.1| attachment glycoprotein [J-virus] 36.532 21.336 656/2881) gi|77124338|ref|YP_338075.1| nucleocapsid protein [J-virus] 89.112 20.577 845/2881) gi|77124342|ref|YP_338079.1| C protein [J-virus] 53.512 18.874 868/2881) gi|77124348|ref|YP_338085.1| large protein [J-virus] 82.995 18.748 1021/2881) gi|77124339|ref|YP_338076.1| phosphoprotein [J-virus] 17.622 17.622 2299/2881) gi|77124344|ref|YP_338081.1| fusion protein [J-virus] 18.513 9.275 2446/2881) gi|77124345|ref|YP_338082.1| small hydrophobic protein [J-virus] 8.080 8.080 2681/2881) gi|77124346|ref|YP_338083.1| transmembrane protein [J-virus] 5.466 5.466


578/2881) score = 36.532 21.336 (total and max score) >gi|77124347|ref|YP_338084.1| attachment glycoprotein [J-virus] 1 MNPVAMSNFYGINQADHLREKGDQPEKGPSVLTYVSLITGLLSLFTIIALNVTNIIYLTGSGGTMATIKDNQQSMSGSMRDISGMLVEDLKPKTDLINSM TIKDNQQSMSGSMRD 21.336 (74) 101 VSYTIPSQISAMSAMIKNEVLRQCTPSFMFNNTICPIAEHPVHTSYFEEVGIEAISMCTGTNRKLVVNQGINFVEYPSFIPGSTKPGGCVRLPSFSLGLE 201 VFAYAHAITQDDCTSSSTPDYYFSVGRIADHGTDVPVFETLAEWFLDDKMNRRSCSVTAAGKGGWLGCSILVGSFTDELTSPEVNRISLSYMDTFGKKKD TSSSTPDYYFSVGRI 10.729 (221) DDKMNRRSCSVTAAG 4.467 (254) 301 WLYTGSEVRADQSWSALFFSVGSGVVIGDTVYFLVWGGLNHPINVDAMCRAPGCQSPTQSLCNYAIKPQEWGGNQIVNGILHFKHDTNEKPTLHVRTLSP 401 DNNWMGAEGRLFHFHNSGKTFIYTRSSTWHTLPQVGILTLGWPLSVQWVDITSISRPGQSPCEYDNRCPHQCVTGVYTDLFPLGVSYEYSVTAYLDQVQS 501 RMNPKIALVGAQEKIYEKTITTNTQHADYTTTSCFAYKLRVWCVSIVEMSPGVITTRQPVPFLYHLNLGCQDTSTGSLTPLDAHGGTYLNTDPVGNKVDC 601 YFVLHEGQIYFGMSVGPINYTYSIVGRSREIGANMNVSLNQLCHSVYTEFLKEKEHPGTRNNIDVEGWLLKRIETLNGTKIFGLDDLEGSGPGHQSGPED 701 PSIAPIGHN 656/2881) score = 89.112 20.577 (total and max score) >gi|77124338|ref|YP_338075.1| nucleocapsid protein [J-virus] 1 MSKLNKVLDEFRDFKNNPPKKVGPVTALQGFKKNVVVPVPMMKDTVKRFHFITFCLQLVWSDLSSGAFITGAFLALLSIFAENPAAMLRSLLNDPDIDVQ 101 LAEIADIDNDKLKLATRGKEMSRYENDMMRMASAGPSKGASPYPYVRQEYQELCPKSTEELQLCVQSITTQLWILLTKAVTAIDTARDSEKKRWGKFLQQ AGPSKGASPYPYVRQ 16.437 (141) RGKEMSRYENDMMRM 7.875 (124) 201 RRALEEYQLVDAWLDRARVRVASDLAIRRYMITILLETGKMTGPKPRVVELIADIGNYISETGMAGFFLTIKYGIETKYPVLAMSEFAADLATVLSLMKM 301 YTTLGEKAPYMVILEESIQTKFAPGNYPILWSYAMGVASVLDRSVSNLNYTRPYLENAFFRLGESMVQNMGFTVNKAVAEDLGFSEEQVAAVREILKSEN 401 ANMSNGPQGPKANQSSTKSLDIKNADSIIPESDDETDAPEDVKARLDAEKEASRKKREASMRKRQSKQDKSRADSTIRDIEDELNDIISKTKNLSSKPKG ADSIIPESDDETDAP 7.584 (432) RQSKQDKSRADSTIR 20.577 (471) GSSNTTDTPKQSDEM 13.280 (507) SRKKREASMRKRQSK 4.934 (460) QDKSRADSTIRDIED 4.599 (475) 501 SSNTTDTPKQSDEMSDLSAING PKQSDEMSDLSAING 13.825 (515) 845/2881) score = 53.512 18.874 (total and max score) >gi|77124342|ref|YP_338079.1| C protein [J-virus] 1 MESKLPNFFRRIRRTFRRRTGEVQLDYQPPKKESQPGKPLQRLPMESRSSWVEETEKIREENKLKAKTILVAMDMVEKRYPPAQILQLYSCRDLITKYGM YQPPKKESQPGKPLQ 12.270 (34) RRTFRRRTGEVQLDY 12.254 (20) LPMESRSSWVEETEK 5.117 (50) LQRLPMESRSSWVEE 4.997 (47) 101 VRMLLLIVAEKGEIPGINMGGLIQARLLTQEEVTNLMEAVPIVRLMLETLGK LIQARLLTQEEVTNL 18.874 (129) 868/2881) score = 82.995 18.748 (total and max score) >gi|77124348|ref|YP_338085.1| large protein [J-virus] 1 MSLLTMDSNISITDILYPECHLDSPIVTGKLYSLLCRGGFPHREHLDDKTLDINYRVNQSYIKRLPITVDQQKLKQCLNEKYKNMEKLNPIPYPFANKYL 101 FRINDLEFISDIASTFSLANTCYKKISNRLVKLKSHTLAKLGMKTTVDQQSEIHEEKSIKSLPTIMEGTIWYQPFLFWFKCKFIMRSLIKRHTRLRHNAY 201 HTESVFDTQNHFVACNKHLLLIVRKSDLQIYYFTFEMVLMFCDVVEGRLMIETGMRSDWRYSEFLIRGSKLWELMDCMFEDLGNDTYNIVAMIEPLVLGY 301 LQLKDESSLLKGAFLDFCFNEVISELESHGYTDKRDIKFVLDYISDIFQCDDIHMISEFFSFFRTFGHPTLEAEEAANKVRAHMNKPKVISFEIMMKGHA 401 LFCGIIINGFRDRHGGAWPPHTFPDHVDKPVREASMNSEALTHELCIQNWKSFVGFKFKCFMPLTLDEDLTMYMKDKALAAIKPEWDSVYPRENLPYPPP 501 KQTTSRRLVEVFLKDTSFDPVNLINYVLSGDYLKDNDFNLSYSLKEKEIKKVGRLFAKMTYKMRACQVIGESLIATGVGKYFKENGMVKDEHELLKTLHK 601 LSVSSVSKNNKVGLKTERYDNKSETRKTRGKNNSRNIIKCKSCKSSVNKSYSRRETCENKDLNDVQYETMSTFLTTDLQKFCLNWRQETTNIFAQRLDEI KDLNDVQYETMSTFL 11.765 (667) 701 YGLPGFFSWLHKRLEISTLYVADPHCPPYNSCKIKLDDTENKQIFIKYPMGGIEGYCQKMWTIITIPLLFLSAYECGAKIAAVVQGDNQAIAITKRVHPN 801 LPYKQKKYLCSKLAQEYFNRLRINMGGIGHNLKANETIVSSHFFIYSKRIYYDGQVLSQALKPLSRCVFWSETIVDETRSACSNICTAVAKSIEQGFSRW 901 VGYSIAVLKTLQQLVISLKFTINESMTRDIAEPILKNPNWMIAAALIPSQLGGFNYINISRLYIRNIGDPVTASIADLKRMISVGLMDERVLQKVMHQEP ADLKRMISVGLMDER 18.748 (983) 1001 GDCNFLDWASEPYSINIPSSQSVTIMLKNITARMILKGSANPMLKGLFHDDFDQEDRDLAKFLMDRAIIIPRAAHEIMDKSLTGARQEIAGMLDSTKGLI 1101 RNGLIAGGLRPRLVERLSQYDYEQFRVFNALMSIKTTSSLINWDACAVELARRLRNTMWVHLTHGRPIYGLEVPDTIEAMNGFLIESCSDCYYCQANNTE 1201 YCWFFVPINCELDQVAHESNNIRVPYFGSTTEERSEIKLSSVRSASRALKAAIRIATVYTWAYGDSDERWEEAWYLASFRARLTIDELKAITPISTSNNI ERWEEAWYLASFRAR 10.954 (1275) 1301 AHRLRDKSTQMKYSGSSLNRVSRYTMISNDNLNFVKEGNKIDTNLIYQQVMLLGLASLEDLFRFSQTTGSENTVYHLHVEQNCCVIEMEDHPYVSSDDVL 1401 PTLRGVYDNRLIYDETPLLDKEVETIHTQMYRSNVLDFPRYSIKELNTLLSQSLACTIIDIITKDTKDHLTEFKVLANDDDINSLITEFLLVDPSEFSVH 1501 LGMVIAINWSYDVYYRRPHGKYQMSEYLSTYLRVTSRSFLSVLSNALSHPRVFRRFWDVGLVEPIYGSNINTQNYTMVAIDLLTRSYENYLDLWLDGEEL VGLVEPIYGSNINTQ 10.645 (1566) LDGEELEYILPESNE 14.660 (1602) LEYILPESNEEYVDQ 5.422 (1607) 1601 EYILPESNEEYVDQRYELVQSKHLCCLCCLYLDREEMPRILGMTSIEKCSILTDSLNRFKYTKPGFYTWNLSPLSVCVYPVSLTYIRRGTIKHIRLRCAI EEYVDQRYELVQSKH 10.801 (1616) 1701 QFSDPITENAKFDPLNQKSFVITRNIENGLLTSFKAFDCVLLLSSDFRKFNNLEPSLPTHNRWESHVTRRVGLNSTSCYKAAEVGLYILNKISLSGDRLF 1801 LGEGSGAMLTFYYMLFGAAKCYYNTGVLNTGLVGQRVFQVFPSEVLIVSHNNPNDLDLEKNIKVLFNGKPECSWIGDMECFAYIMNSIPLNSLSLIHNDT 1901 ESSLEKTPEVILNEQIHSLCLALNLGDNNSIYVVKLAPRDNDYSSTLISLFYQYYSNVICLLPSYSNPASPECYIICTEKKHHSLIYPALVVNSLNIISN 2001 STNTTINHNIMDMKFNMRKEIVANRKWYGDYLDSDLTTLDEVEKLMLSYGFQINGPKLIKQIIGHDVASGEINFKSYVNSTLNNIVNHCDPDRSTSAFLE 2101 PYPLLKDSKLRELMDMLGFKLCVYILLYMKVHNQSYRRNLINDIRRKYLRVDLKSDEIKCVLQEYLLRKLKKFGVNMRWHYNLSTPEVKIWWKIVGYSVL 2201 YSED 1021/2881) score = 17.622 17.622 (total and max score) >gi|77124339|ref|YP_338076.1| phosphoprotein [J-virus] 1 MNSYSVQALEQLVNDGIKTAQFFQKNQENIQKTYGRSAIGLPTTKERISAWEAVAETPYGEQIQLGGGNGEDQRGEQAEGQDNPGGHGHGGEEIPTGANP 101 SALQLQGSYNQVWDGPNVATYSGGEGGDTGNQHGRTDSGSAADTGGSNQSDGSSTYSTVDAGDLRQMMIFDHETSAIEVGASKNNTMKIRNATEEDLGNV 201 MSEGTSKIHKRLRGVAAMTDPLPVPRTTGGPVKKGIEESSVSTILGGRPTSGSGAIPNVHPSLLLLPSQDVHAESAPKCVQDVSKTGSTCQSSKAEQDCS 301 GIEGKIDLLLGNLEKVTRALDVLPEIREEIRNINKKITNLSLGLSTVEGYIKSMMIIIPGSGKPNPGDTPEVNPDLKAVIGRDNTRGLSEVRSQKINLES 401 LTDDPPSLGTIDESHIVRDLDFTKSNAANFAPTNRFSSVMTMFNMIKEEVKDYNMRAGLTRWLEDAIERLDADDVYRALRRTLDRLAEDDEDDEEEDEN RLDADDVYRALRRTL 17.622 (476) 2299/2881) score = 18.513 9.275 (total and max score) >gi|77124344|ref|YP_338081.1| fusion protein [J-virus] 1 MKPVALIYLTILAFTVKVRSQLALSDLTKIGIIPAKSYELKISTQAAQQLMVIKLIPNVNGLTNCTIPVMDSYKKMLDRILKPIDDALNHVKNAIQDKQG 101 DGVPGVRFWGAIIGGVALGVATSAQITAGVALHNSIQNANAILQLKESIRNSNKAIEELQAGLQSTVLVINALQDQINSQLVPAINTLGCSVIANTLGLR 201 LNQYFSEISLVFGPNLRDPTSQTLSIQAIAKAFNGDFDSMMKKMHYTDSDFLDLLESDSIRGRIISVSLEDYLIIIQIDYPGLTTIPNSVVQTFNLITYN SIRGRIISVSLEDYL 2.252 (266) 301 YKGTEWESIFPRELLIRGSYISNIDISQCVGTSKSMICKSDTSTTISPATWACATGNLTSCARTRVVNSHSTRFALSGGVLFANCAPIACRCQDPQYSIN CRCQDPQYSINQEPK 9.275 (397) 401 QEPKTTNVMVTSEDCKELYIDGFYLTLGKKMLDRAMYAEDVALGGSVSVDPIDIGNELNSINESINKSHEYLDKANELLEQVNPNIVNVSSFSFILVISI SEDCKELYIDGFYLT 6.986 (419) 501 LLIIWFIVTLVWLIYLTKHMNFIVGKVAMGSRSSTVNSLSGFVG 2446/2881) score = 8.080 8.080 (total and max score) >gi|77124345|ref|YP_338082.1| small hydrophobic protein [J-virus] 1 MDIDAAITVSVIALIVFLWILTSTAWLVSIEMRIKSMLMRSARNHRDVSVGLIPRHPGPPDYSSVVTCI RHPGPPDYSSVVTCI 8.080 (62) 2681/2881) score = 5.466 5.466 (total and max score) >gi|77124346|ref|YP_338083.1| transmembrane protein [J-virus] 1 MTSTVYEDPESALSGYESMRSDGARGLPALPRRCKTANTYRSARRVRVVTRRRVNNSVYFVFIIVCLAILVAMAAYVIIGIEGLKYTRYNSKDVGPDGSK 101 RLEDIDQKLNQISSAVNTIMNALTYSVPSVLSTYRTSLLNRINHLATELKEAARMNNVDLDVKWGSNRTVLLKTGSRFHQLNTRELTTKNTLVTSYPRMP 201 TIIPKVDKKPPSFYPLMKVDSDQDLNEKVKAVTKIFHDMSVTKDSQDEAIWNLNPASK YPLMKVDSDQDLNEK 5.466 (221)