Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Human rhinovirus B
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
1790/2881) gi|9626736|ref|NP_041009.1| polyprotein [Human rhinovirus B] 74.432 13.470


1790/2881) score = 74.432 13.470 (total and max score) >gi|9626736|ref|NP_041009.1| polyprotein [Human rhinovirus B] 1 MGAQVSTQKSGSHENQNILTNGSNQTFTVINYYKDAASTSSAGQSLSMDPSKFTEPVKDLMLKGAPALNSPNVEACGYSDRVQQITLGNSTITTQEAANA 101 VVCYAEWPEYLPDVDASDVNKTSKPDTSVCRFYTLDSKTWTTGSKGWCWKLPDALKDMGVFGQNMFFHSLGRSGYTVHVQCNATKFHSGCLLVVVIPEHQ 201 LASHEGGNVSVKYTFTHPGERGIDLSSANEVGGPVKDVIYNMNGTLLGNLLIFPHQFINLRTNNTATIVIPYINSVPIDSMTRHNNVSLMVIPIAPLTVP 301 TGATPSLPITVTIAPMCTEFSGIRSKSIVPQGLPTTTLPGSGQFLTTDDRQSPSALPNYEPTPRIHILGKVHNLLEIIQVDTLIPMNNTHTKDEVNSYLI LTTDDRQSPSALPNY 2.259 (352) 401 PLNANRQNEQVFGTNLFIGDGVFKTTLLGEIVQYYTHWSGSLRFSSMYTGPALSSAKLTLAYTPPGARGPQDRREAMLGTHVVWDIGLQSTIVMTIPWTS AKLTLAYTPPGARGP 2.248 (463) 501 GVQFRYTDPDTYTSAGFLSCWYQTSLILPPETTGQVYLLSFISACPDFKLRLMKDTQTISQTVALTEGLGDELEEVIVEKTKQTVASISSGPKHTQKVPI 601 LTANETGATMPVLPSDSIETRTTYMHFNGSETDVECFLGRAACVHVTEIQNKDATGIDNHREAKLFNDWKINLSSLVQLRKKLELFTYVRFDSEYTILAT TYMHFNGSETDVECF 2.554 (630) 701 ASQPDSANYSSNLVVQAMYVPHGAPKSKRVGDYTWQSASNPSVFFKVGDTSRFSVPYVGLASAYNCFYDGYSHDDAETQYGITVLNHMGSMAFRIVNEHD KSKRVGDYTWQSASN 9.507 (733) 801 EHKTLVKIRVYHRAKLVEAWIPRAPRALPYTSIGRTNYPKNTEPVIKKRKGDIKSYGLGPRYGGIYTSNVKIMNYHLMTPEDHHNLIAPYPNRDLAIVST 901 GGHGAETIPHCNRTSGVYYSTYYRKYYPIICEKPTNIWIEGSPYYPSRFQAGVMKGVGPAELGDCGGILRCIHGPIGLLTAEGSGYVCFADIRQLECIAE 1001 EQGLSDYITGLGRAFGVGFTDQISTKVTELQEVAKDFLTTKVLSKVVKMVSALVIICRNHDDLVTVTATLALLGCDGSPWRFLKMYISKHFQVPYIERQA 1101 NDGWFRKFNDACNAAKGLEWIANKISKLIEWIKNKVLPQAKEKLEFCSKLKQLDILERQITTMHISNPTQEKREQLFNNVLWLEQMSQKFAPFYAVESKR 1201 IRELKNKMVNYMQFKSKQRTEPVCVLIHGTPGSGKSLTTSIVGRAIAEHFNSAVYSLPPDPKHFDGYQQQEVVIMDDLNQNPDGQDISMFCQMVSSVDFL 1301 PPMASLDNKGMLFTSNFVLASTNSNTLSPPTILNPEALVRRFGFDLDICLHTTYTKNGKLNAGMSTKTCKDCHQPSNFKKCCPLVCGKAISLVDRTTNVR 1401 YSVDQLVTAIISDFKSKMQITDSLETLFQGPVYKDLEIDVCNTPPSECINDLLKSVDSEEIREYCKKKKWIIPEIPTNIERAMNQASMIINTILMFVSTL DLLKSVDSEEIREYC 13.470 (1458) 1501 GIVYVIYKLFAQTQGPYSGNPPHNKLKAPTLRPVVVQGPNTEFALSLLRKNIMTITTSKGEFTGLGIHDRVCVIPTHAQPGDDVLVNGQKIRVKDKYKLV FAQTQGPYSGNPPHN 8.166 (1517) KIRVKDKYKLVDPEN 7.148 (1597) 1601 DPENINLELTVLTLDRNEKFRDIRGFISEDLEGVDATLVVHSNNFTNTILEVGPVTMAGLINLSSTPTNRMIRYDYATKTGQCGGVLCATGKIFGIHVGG GLINLSSTPTNRMIR 2.326 (1666) 1701 NGRQGFSAQLKKQYFVEKQGQVIARHKVREFNINPVNTATKSKLHPSVFYDVFPGDKEPAVLSDNDPRLEVKLTESLFSKYKGNVNTEPTENMLVAVDHY KLHPSVFYDVFPGDK 8.269 (1750) DKEPAVLSDNDPRLE 7.699 (1763) 1801 AGQLLSLDIPTSELTLKEALYGVDGLEPIDITTSAGFPYVSLGIKKRDILNKETQDTEKMKFYLDKYGIDLPLVTYIKDELRSVDKVRLGKSRLIEASSL LTLKEALYGVDGLEP 7.788 (1821) 1901 NDSVNMRMKLGNLYKAFHQNPGVLTGSAVGCDPDVFWSVIPCLMDGHLMAFDYSNFDASLSPVWFVCLEKVLTKLGFAGSSLIQSICNTHHIFRDEIYVV 2001 EGGMPSGCSGTSIFNSMINNIIIRTLILDAYKGIDLDKLKILAYGDDLIVSYPYELDPQVLATLGKNYGLTITPPDKSETFTKMTWENLTFLKRYFKPDQ KNYGLTITPPDKSET 2.997 (2073) 2101 QFPFLVHPVMPMKDIHESIRWTKDPKNTQDHVRSLCMLAWHSGEKEYNEFIQKIRTTDIGKCLILPEYSVLRRRWLDLF