Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Human respiratory syncytial virus
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
577/2881) gi|9629202|ref|NP_056859.1| P [Human respiratory syncytial virus] 83.667 21.342 824/2881) gi|9629205|ref|NP_056862.1| attachment glycoprotein [Human respiratory syncytial virus] 51.938 19.111 902/2881) gi|9629207|ref|NP_056864.1| matrix protein 2 [Human respiratory syncytial virus] 27.083 18.374 933/2881) gi|9629209|ref|NP_056866.1| L [Human respiratory syncytial virus] 106.124 18.192 1590/2881) gi|9629200|ref|NP_056857.1| non-structural protein 2 [Human respiratory syncytial virus] 23.658 14.394 2334/2881) gi|9629203|ref|NP_056860.1| M [Human respiratory syncytial virus] 9.059 9.059 2567/2881) gi|9629206|ref|NP_056863.1| fusion protein [Human respiratory syncytial virus] 7.188 7.188 2589/2881) gi|9629201|ref|NP_056858.1| N [Human respiratory syncytial virus] 7.030 7.030 2880/2881) gi|9629208|ref|NP_056865.1| matrix protein 2 [Human respiratory syncytial virus] -2.707 -2.707


577/2881) score = 83.667 21.342 (total and max score) >gi|9629202|ref|NP_056859.1| P [Human respiratory syncytial virus] 1 MEKFAPEFHGEDANNKATKFLESIKGKFASSKDPKKKDSIISVNSIDIEVTKESPITSGTNIINPTSEADSTPETKANYPRKPLVSFKEDLTPSDNPFSK SIKGKFASSKDPKKK 13.459 (30) 101 LYKETIETFDNNEEESSYSYEEINDQTNDNITARLDRIDEKLSEILGMLHTLVVASAGPTSARDGIRDAMVGLREEMIEKIRAEALMTNDRLEAMARLRN DNNEEESSYSYEEIN 21.342 (117) EEESSYSYEEINDQT 10.962 (120) FDNNEEESSYSYEEI 6.624 (116) NEEESSYSYEEINDQ 5.826 (119) 201 EESEKMAKDTSDEVPLNPTSKKLSDLLEDNDSDNDLSLDDF DLLEDNDSDNDLSLD 17.413 (232) DLLEDNDSDNDLSLD 8.041 (232) 824/2881) score = 51.938 19.111 (total and max score) >gi|9629205|ref|NP_056862.1| attachment glycoprotein [Human respiratory syncytial virus] 1 MSKHKNQRTARTLEKTWDTLNHLIVISSCLYRLNLKSIAQIALSVLAMIISTSLIIAAIIFIISANHKVTLTTVTVQTIKNHTEKNITTYLTQVPPERVS 101 SSKQPTTTSPIHTNSATTSPNTKSETHHTTAQTKGRTTTSTQTNKPSTKPRLKNPPKKPKDDYHFEVFNFVPCSICGNNQLCKSICKTIPSNKPKKKPTI 201 KPTNKPTTKTTNKRDPKTPAKTTKKETTTNPTKKPTLTTTERDTSTSQSTVLDTTTLEHTIQQQSLHSTTPENTPNSTQTPTASEPSTSNSTQNTQSHA TNKRDPKTPAKTTKK 12.719 (218) TERDTSTSQSTVLDT 19.111 (247) NTPNSTQTPTASEPS 15.066 (280) TNKRDPKTPAKTTKK 2.668 (218) TNKRDPKTPAKTTKK 2.373 (218) 902/2881) score = 27.083 18.374 (total and max score) >gi|9629207|ref|NP_056864.1| matrix protein 2 [Human respiratory syncytial virus] 1 MSRRNPCKFEIRGHCLNGRRCHYSHNYFEWPPHALLVRQNFMLNKILKSMDKSIDTLSEISGAAELDRTEEYALGIVGVLESYIGSINNITKQSACVAMS 101 KLLIEINSDDIKKLRDNEEPNSPKIRVYNTVISYIESNRKNNKQTIHLLKRLPADVLKKTIKNTLDIHKSIIISNPKESTVNDQNDQTKNNDITG RDNEEPNSPKIRVYN 18.374 (122) RDNEEPNSPKIRVYN 8.708 (122) 933/2881) score = 106.124 18.192 (total and max score) >gi|9629209|ref|NP_056866.1| L [Human respiratory syncytial virus] 1 MDPIINGNSANVYLTDSYLKGVISFSECNALGSYLFNGPYLKNDYTNLISRQSPLLEHMNLKKLTITQSLISRYHKGELKLEEPTYFQSLLMTYKSMSSS LKLEEPTYFQSLLMT 12.687 (86) 101 EQIATTNLLKKIIRRAIEISDVKVYAILNKLGLKEKDRVKPNNNSGDENSVLTTIIKDDILSAVESNQSYTNSDKNHSVNQNITIKTTLLKKLMCSMQHP RVKPNNNSGDENSVL 5.494 (145) 201 PSWLIHWFNLYTKLNNILTQYRSNEVKSHGFILIDNQTLSGFQFILNQYGCIVYHKGLKKITTTTYNQFLTWKDISLSRLNVCLITWISNCLNTLNKSLG 301 LRCGFNNVVLSQLFLYGDCILKLFHNEGFYIIKEVEGFIMSLILNITEEDQFRKRFYNSMLNNITDAAIKAQKNLLSRVCHTLLDKTVSDNIINGKWIIL 401 LSKFLKLIKLAGDNNLNNLSELYFLFRIFGHPMVDERQAMDAVRINCNETKFYLLSSLSTLRGAFIYRIIKGFVNTYNRWPTLRNAIVLPLRWLNYYKLN 501 TYPSLLEITENDLIILSGLRFYREFHLPKKVDLEMIINDKAISPPKDLIWTSFPRNYMPSHIQNYIEHEKLKFSESDRSRRVLEYYLRDNKFNECDLYNC EHEKLKFSESDRSRR 13.092 (574) RSRRVLEYYLRDNKF 6.778 (585) 601 VVNQSYLNNSNHVVSLTGKERELSVGRMFAMQPGMFRQIQILAEKMIAENILQFFPESLTRYGDLELQKILELKAGISNKSNRYNDNYNNYISKCSIITD 701 LSKFNQAFRYETSCICSDVLDELHGVQSLFSWLHLTIPLVTIICTYRHAPPFIKDHVVNLNEVDEQSGLYRYHMGGIEGWCQKLWTIEAISLLDLISLKG 801 KFSITALINGDNQSIDISKPVRLIEGQTHAQADYLLALNSLKLLYKEYAGIGHKLKGTETYISRDMQFMSKTIQHNGVYYPASIKKVLRVGPWINTILDD 901 FKVSLESIGSLTQELEYRGESLLCSLIFRNIWLYNQIALQLRNHALCNNKLYLDILKVLKHLKTFFNLDSIDMALSLYMNLPMLFGGGDPNLLYRSFYRR LESIGSLTQELEYRG 12.311 (912) 1001 TPDFLTEAIVHSVFVLSYYTGHDLQDKLQDLPDDRLNKFLTCVITFDKNPNAEFVTLMRDPQALGSERQAKITSEINRLAVTEVLSIAPNKIFSKSAQHY 1101 TTTEIDLNDIMQNIEPTYPHGLRVVYESLPFYKAEKIVNLISGTKSITNILEKTSAIDTTDINRATDMMRKNITLLIRILPLDCNKDKRELLSLENLSIT 1201 ELSKYVRERSWSLSNIVGVTSPSIMFTMDIKYTTSTIASGIIIEKYNVNSLTRGERGPTKPWVGSSTQEKKTMPVYNRQVLTKKQRDQIDLLAKLDWVYA SKYVRERSWSLSNIV 14.812 (1210) KPWVGSSTQEKKTMP 18.192 (1267) YVRERSWSLSNIVGV 11.560 (1212) YVRERSWSLSNIVGV 7.168 (1212) 1301 SIDNKDEFMEELSTGTLGLSYEKAKKLFPQYLSVNYLHRLTVSSRPCEFPASIPAYRTTNYHFDTSPINHVLTEKYGDEDIDIVFQNCISFGLSLMSVVE 1401 QFTNICPNRIILIPKLNEIHLMKPPIFTGDVDIIKLKQVIQKQHMFLPDKISLTQYVELFLSNKALKSGSNINSNLILVHKMSDYFHNAYILSTNLAGHW 1501 ILIIQLMKDSKGIFEKDWGEGYITDHMFINLNVFFNAYKTYLLCFHKGYGKAKLECDMNTSDLLCVLELIDSSYWKSMSKVFLEQKVIKYIVNQDTSLHR 1601 IKGCHSFKLWFLKRLNNAKFTVCPWVVNIDYHPTHMKAILSYIDLVRMGLINVDKLTIKNKNKFNDEFYTSNLFYISYNFSDNTHLLTKQIRIANSELED NSELEDNYNKLYHPT 4.031 (1702) 1701 NYNKLYHPTPETLENISLIPVKSNNSNKPKFCISGNTESIMMSTFSNKMHIKSSTVTTRFNYSKQDLYNLFPNVVIDRIIDHSGNTAKSNQLYITTSHQT 1801 SLVRNSASLYCMLPWHHVNRFNFVFSSTGCKISIEYILKDLKIKDPSCIAFIGEGAGNLLLRTVVELHPDIRYIYRSLKDCNDHSLPIEFLRLYNGHINI 1901 DYGENLTIPATDATNNIHWSYLHIKFAEPISIFVCDAELPVTANWSKIIIEWSKHVRKCKYCSSVNRCILIAKYHAQDDIDFKLDNITILKTYVCLGSKL 2001 KGSEVYLVLTIGPANILPVFDVVQNAKLIFSRTKNFIMPKKTDKESIDANIKSLIPFLCYPITKKGIKTSLSKLKSVVNGDILSYSIAGRNEVFSNKLIN 2101 HKHMNILKWLDHVLNFRSAELNYNHLYMIESTYPYLSELLNSLTTNELKKLIKITGSVLYNLPNEQ 1590/2881) score = 23.658 14.394 (total and max score) >gi|9629200|ref|NP_056857.1| non-structural protein 2 [Human respiratory syncytial virus] 1 MSTTNDNTTMQRLMITDMRPLSMDSIITSLTKEIITHKFIYLINNECIVRKLDERQATFTFLVNYEMKLLHKVGSTKYKKYTEYNTKYGTFPMPIFINHG ITDMRPLSMDSIITS 14.394 (22) KYKKYTEYNTKYGTF 9.264 (84) 101 GFLECIGIKPTKHTPIIYKYDLNP 2334/2881) score = 9.059 9.059 (total and max score) >gi|9629203|ref|NP_056860.1| M [Human respiratory syncytial virus] 1 METYVNKLHEGSTYTAAVQYNVLEKDDDPASLTIWVPMFQSSVPADLLIKELASINILVKQISTPKGPSLRVTINSRSAVLAQMPSNFIISANVSLDERS 101 KLAYDVTTPCEIKACSLTCLKVKSMLTTVKDLTMKTFNPTHEIIALCEFENIMTSKRVIIPTYLRPISVKNKDLNSLENIATTEFKNAITNAKIIPYAGL 201 VLVITVTDNKGAFKYIKPQSQFIVDLGAYLEKESIYYVTTNWKHTATRFSIKPLED YLEKESIYYVTTNWK 9.059 (236) 2567/2881) score = 7.188 7.188 (total and max score) >gi|9629206|ref|NP_056863.1| fusion protein [Human respiratory syncytial virus] 1 MELLIHRLSAIFLTLAINALYLTSSQNITEEFYQSTCSAVSRGYFSALRTGWYTSVITIELSNIKETKCNGTDTKVKLIKQELDKYKNAVTELQLLMQNT 101 PAANNRARREAPQYMNYTINTTKNLNVSISKKRKRRFLGFLLGVGSAIASGIAVSKVLHLEGEVNKIKNALLSTNKAVVSLSNGVSVLTSKVLDLKNYIN 201 NQLLPIVNQQSCRISNIETVIEFQQKNSRLLEINREFSVNAGVTTPLSTYMLTNSELLSLINDMPITNDQKKLMSSNVQIVRQQSYSIMSIIKEEVLAYV 301 VQLPIYGVIDTPCWKLHTSPLCTTNIKEGSNICLTRTDRGWYCDNAGSVSFFPQADTCKVQSNRVFCDTMNSLTLPSEVSLCNTDIFNSKYDCKIMTSKT 401 DISSSVITSLGAIVSCYGKTKCTASNKNRGIIKTFSNGCDYVSNKGVDTVSVGNTLYYVNKLEGKNLYVKGEPIINYYDPLVFPSDEFDASISQVNEKIN KGEPIINYYDPLVFP 7.188 (477) 501 QSLAFIRRSDELLHNVNTGKSTTNIMITTIIIVIIVVLLSLIAIGLLLYCKAKNTPVTLSKDQLSGINNIAFSK 2589/2881) score = 7.030 7.030 (total and max score) >gi|9629201|ref|NP_056858.1| N [Human respiratory syncytial virus] 1 MALSKVKLNDTLNKDQLLSSSKYTIQRSTGDNIDTPNYDVQKHLNKLCGMLLITEDANHKFTGLIGMLYAMSRLGREDTIKILKDAGYHVKANGVDITTY 101 RQDINGKEMKFEVLTLSSLTSEIQVNIEIESRKSYKKMLKEMGEVAPEYRHDSPDCGMIILCIAALVITKLAAGDRSGLTAVIRRANNVLKNEIKRYKGL 201 IPKDIANSFYEVFEKHPHLIDVFVHFGIAQSSTRGGSRVEGIFAGLFMNAYGSGQVMLRWGVLAKSVKNIMLGHASVQAEMEQVVEVYEYAQKLGGEAGF 301 YHILNNPKASLLSLTQFPNFSSVVLGNAAGLGIMGEYRGTPRNQDLYDAAKAYAEQLKENGVINYSVLDLTAEELEAIKNQLNPKEDDVEL GLGIMGEYRGTPRNQ 7.030 (337) 2880/2881) score = -2.707 -2.707 (total and max score) >gi|9629208|ref|NP_056865.1| matrix protein 2 [Human respiratory syncytial virus] 1 MTKPKIMILPDKYPCSISSILISSESMIATFNHKNILQFNHNHLDNHQRLLNNIFDEIHWTPKNLLDATQQFLQHLNIPEDIYTIYILVS LNIPEDIYTIYILVS -2.707 (83)