Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Human parvovirus 4
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
588/2881) gi|66476548|ref|YP_238483.1| ORF2 [Human parvovirus 4] 162.129 21.249 1576/2881) gi|66476547|ref|YP_238482.1| ORF1 [Human parvovirus 4] 69.994 14.469


588/2881) score = 162.129 21.249 (total and max score) >gi|66476548|ref|YP_238483.1| ORF2 [Human parvovirus 4] 1 MSAADAYRPGGKLPLDELMQRMNRAIPVGPEPSSQANRGGGPYQTHFAIGIMYSKAFQGLLRFANALPPELSPVKQLVNQLENYRRKTSDTRVWYRVYLD ANRGGGPYQTHFAIG 8.592 (43) LENYRRKTSDTRVWY 13.013 (88) 101 MTRLLISVAPPGAANKLRQAAAGITHSKAPNAESLRGIVRFAAAAFVPTVENIDRFFEDSLTNFAKEDLDTWQQLHEQFIKLFHPPDVGVHLVSDSRDEG 201 ADSLVEPDLERPAGGGLTLPGYNYVGPGNPLDSGPPQGPVDEAAKHHDERYAEMIEHGDIPYLHGHGADRLMNKELEEKERRGDITHLADVVVGNAIRGL 301 WQAKETVGDIADVQLSQVLPPAPPSSDQQPAYSAGEPSAKKARIGTPDESDPALLLQPHTNTMSVEPAGGGGGVKVKAQWIGGTSFSDSVVITSHTRTSM AKKARIGTPDESDPA 19.268 (346) AKKARIGTPDESDPA 13.258 (346) 401 LADRGGYVPVYKQGSHVDSSQPVMGMKTPYSYIDVNALSAHFTPRDFQQLLDEYDEIKPKSLTIAISAIVIKDVATNQTGTTVSDSASGGITVFADDSYD TVFADDSYDYPYVLG 11.026 (499) TVFADDSYDYPYVLG 6.529 (499) 501 YPYVLGHNQDTLPGHLPGENYVLPQYGYITRGREIDQQNSIVAISDHKTELFFLEHHDAECLGTGDHWSHHYEFPDDLPWRKLSTPNQTLYARHNPIPSS GDHWSHHYEFPDDLP 12.543 (572) 601 RLAIMTGVDNDGTAIWKRPEGMDVGRLPLNYVPGPALMMPTDTQIRNTTFRDPVAIGNPATSDRYSVAPLVHQPWSVRTEEWLANKTDYAVHNYLGGVAY WLANKTDYAVHNYLG 7.993 (689) 701 TRRKHEESYDKHEEDRDGRVTNPSRVVQIDGDLAAPHVGHTFFVPGHTRVTSGGTDTVYSPKLYQEPVFPLFPGAVWNPNPLSYDCQIWTKIPNTECHFF RRKHEESYDKHEEDR 14.610 (709) RRKHEESYDKHEEDR 13.529 (709) 801 AQYPLLGGWGVLTPPPMIFVKLRSQPGPPSPGAHTVPQSNLNQYAIFHLHYSMQFLVKRRKRSRRHNPEKPAPFPTTDSGRMPFTLANSLKDPNTPVYEV LVKRRKRSRRHNPEK 6.741 (863) KDPNTPVYEVPSDQW 21.249 (898) KDPNTPVYEVPSDQW 11.272 (898) NSLKDPNTPVYEVPS 2.507 (895) 901 PSDQWIARNYSHLL 1576/2881) score = 69.994 14.469 (total and max score) >gi|66476547|ref|YP_238482.1| ORF1 [Human parvovirus 4] 1 MDAPAWIAVLQIPTGFLSNPANWRDWDGLQRPRNLLADDWPIQELRESVPFFDHAVNLGYCILQQLFASHAVTLPCRVKPSMFLQLEPSSGEENEMHYHL GEENEMHYHLVVNQA 14.469 (98) MFLQLEPSSGEENEM 8.281 (89) 101 VVNQADMVGRECSNWLRTWKVFMAGYLVAPVWTLSWNIRETRQGRLYQADMSFVKNYLLPKLPLNDCYYAWTNIDRFEAAVLSVRNRQLSGPQGAIALPF 201 TDAPPRTPAAEGVPPTMAGKGTQRFMDLIDWLVENGIATEKRWLSVNKLSYRSFLGSSGGVLQATNALQIAKREMVLAHPLLSYLTKNASAFEESNKVAQ VNKLSYRSFLGSSGG 13.237 (253) 301 LFSLNGYNPVDAAWYFAAWARGVWPKRRAIWLWGPASTGKTLLAAAIANLSPSYGCVNWTNQNFPFNDCHCQSLVWWEEGRMTENIVEVAKAVLGGAPVR 401 LDVKNKGSEDYIPTCVIITSNGDLTVTVDGPVVSTQHQEALQTRITMFQFQRMVPDGLAPLPEEEVRSFFKLGEQELNMKGTPPEEFRVPRNFDKQPMAS QELNMKGTPPEEFRV 6.705 (482) 501 TSNLPKALCAPMEDNQVQWDSEDDWFPPPTQKKRRELQETPPTTPSEVIELSSPSPLADAPPRTPDSLGELSLTPTSVSQIVSAPFPDETAERYGAGDIE DNQVQWDSEDDWFPP 12.103 (521) DNQVQWDSEDDWFPP 7.925 (521) LQETPPTTPSEVIEL 4.433 (544) KRRELQETPPTTPSE 2.841 (540) 601 SFWSEHVFDADWATRLHICPPGGPKPYGLFWTYLWSREFWRFKQSLSRSEAHLINRRFIWAWW