Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Human papillomavirus type 34
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
660/2881) gi|9627337|ref|NP_041809.1| early protein [Human papillomavirus type 34] 99.586 20.519 1607/2881) gi|9627339|ref|NP_041811.1| late protein [Human papillomavirus type 34] 52.063 14.328 1608/2881) gi|9627340|ref|NP_041812.1| late protein [Human papillomavirus type 34] 36.677 14.323 1753/2881) gi|9627336|ref|NP_041808.1| early protein [Human papillomavirus type 34] 43.829 13.677 2399/2881) gi|9627338|ref|NP_041810.1| early protein [Human papillomavirus type 34] 24.007 8.499 2552/2881) gi|9627335|ref|NP_041807.1| early protein [Human papillomavirus type 34] 7.228 7.228


660/2881) score = 99.586 20.519 (total and max score) >gi|9627337|ref|NP_041809.1| early protein [Human papillomavirus type 34] 1 MADSGNWEGRCSGWFNVEAIVERKTGDAIPADENYDGDDTEDSEMGDFIDNAHISNIYSQQEIAQALYHSQQVNADNEAIRVLKRKFAGSAGSSPDSKRH AIPADENYDGDDTED 6.772 (35) LKRKFAGSAGSSPDS 16.222 (90) FAGSAGSSPDSKRHE 13.468 (94) 101 ELKHKQRSPHILTIRDTNTTSTHLLCEEQDSGYGNTEVETYERQVPGPGGCLQSTSSSNNGSQMASPGETNSGSSSISNMDIDMESTPITDITNILKSSN TSSSNNGSQMASPGE 20.519 (162) TSSSNNGSQMASPGE 17.906 (162) 201 VKATLLAKFKEVYGLSYMELVRPYKSDKTQCQDWVCAVFGVAPSLAESLKSLLTQYCLYIHLQCLTCSWGIIVLLLARFKCNKNRLTVQKLLHGLLNVTQ 301 EYMLIEPPRLRSTPCALYWYRTSLSNISETVGEVPEWIKRQTVVQHSLEDCQFDLSQMVQWAFDNDITNDCEIAYKYALLASEDSNAAAFLKSNAQAKYV 401 KDCGTMCRHYKAAERKQMTMSQWITHRCDLIDDGGNWKHIVQFLRYQQVEFVPFLIALKQFLKGIPKQNCIVIYGPPDTGKSHFGMSLMQFMQGVVISYV KQNCIVIYGPPDTGK 8.932 (474) 501 NSNSHFWLSPLADAKMALLDDATPACWTYIDRYLRNALDGNPMCLDRKHKHLLQIKCPPLLITSNTNPKADDTWKYLHSRMKVFTFSNPFPFDSNGNPLY DSNGNPLYQLTNENW -0.218 (600) 601 QLTNENWKAFFTKTWSKLDLTEDDDKENDGDTVQTFKCVSGRNPRTV TWSKLDLTEDDDKEN 15.985 (621) 1607/2881) score = 52.063 14.328 (total and max score) >gi|9627339|ref|NP_041811.1| late protein [Human papillomavirus type 34] 1 MRRKRDTHIRRKRASATQLYKTCKQSGTCPPDIIPKVEGNTLADQILKYGSIGVFFGGLGIGSGSGTGGRTGYVPLPTTTPSRPVEIPLQPTRPPVITSV TSVGASDSSIVSLVE 14.328 (105) SVGASDSSIVSLVEE 6.580 (106) 101 GASDSSIVSLVEESSFIEAGVPGPTSIVPSSSGFNVTTSVDSTPAIIDVATISDTTQVSVSTFNNPTFTDPSVLQPPPPLEASGRLLFSNDTVTTHSYEN ASDSSIVSLVEESSF 12.642 (109) VTTSVDSTPAIIDVA 2.414 (143) DTVTTHSYENIPLDT 8.937 (198) ASDSSIVSLVEESSF 2.317 (109) 201 IPLDTFVVTTDNNSIVSSTPIPGRHPPARLGLYGRAIQQVKVVDPAFVTTPTRLVTYDNPAFEGLQDTTLEFQHSDLHNAPDSDFLDIVKLHRPALTARK NNSIVSSTPIPGRHP 3.216 (219) TPTRLVTYDNPAFEG 1.630 (257) 301 TGIRVSRLGQRATMFTRSGKRIGGRVHFYHDLSPIPTENIELQPLLPSASATVTDANGINDGLYDVLLDNNVDITEVETPTGTNTQSVFASEISTTTANT 401 TIPLNAGLDTHPGPDIALPVPTAETIFTPTVPVQPSGPIYIYGSDFILHPSLYVIPRKRKRLSYFFADVATY 1608/2881) score = 36.677 14.323 (total and max score) >gi|9627340|ref|NP_041812.1| late protein [Human papillomavirus type 34] 1 MGPILYCILACMSFHANVNVCHIFLQMWRPTEAKVYLPPVSVSKVVSTEEYVTRTNIYYYAGSTRLLAVGHPYYPIKDTNGKRKIAVPKVSGLQYRVFRI 101 RLPDPNKFGFPDASFYNPDKERLVWACAGVEVGRGQPLGIGTSGNPFMNKLEDTENAAKYIGGNIADSRECMSVDYKQTQLCIVGCKPPLGEHWGTGTPC 201 GTQNAGECPPLELKNTTIQDGDMIDVGFGAMDFKALQANKSDVPIDISNTICKYPDYLGMAADPYGDSMWFYIRREQMFVRHLFNRAGTVGDAIPDDLMI 301 KGTGNTASPSSCVFYPTPSGSMVSSDAQIFNKPYWLQKAQGQNNGICWHNQLFLTVVDTTRSTNFSVCVGTQSTSTTAPYANSNFKEYLRHAEEYDLQFV 401 FQLCKINLTTDVMTYIHSMSSSILEQWNFGLTPPPSGTLEETYRYVTSQAITCQRPQPPKETEDPYGKMTFWEVDLKEKFSAELDQFALGRKFLLQLGMR PKETEDPYGKMTFWE 10.179 (466) PKETEDPYGKMTFWE 7.926 (466) PKETEDPYGKMTFWE 4.249 (466) 501 ARPRLQASKRSAPSSSSTAPKKKRAKRI RLQASKRSAPSSSST 14.323 (511) 1753/2881) score = 43.829 13.677 (total and max score) >gi|9627336|ref|NP_041808.1| early protein [Human papillomavirus type 34] 1 MHGKKPSVQDIVLDLKPTTETDLTCYESLDNSEDEDETDSHLERQAEQAWYRIVTDCSRCQSTVCLTIESTHADLLVLEDLLMGALKIVCPNCSRRL CYESLDNSEDEDETD 13.677 (32) TDLTCYESLDNSEDE 12.249 (28) TETDLTCYESLDNSE 12.052 (26) CYESLDNSEDEDETD 5.850 (32) 2399/2881) score = 24.007 8.499 (total and max score) >gi|9627338|ref|NP_041810.1| early protein [Human papillomavirus type 34] 1 MMETLCKRLSACQDAILELYERDSIHLSDHIDHWKHVRLENVLLHKAREMGLQSVNQQAVPSLAVSRSKGHNAIELQLALESLNESSYNTEEWTLQQTSW 101 EQWVTDPKQCFKKGGKTVEVRYDCDKDNTMQYVVWTFVYYWLEGKWYKVSSHVDYNGIYYETQDNEKVYYTQFDRDAKRYGVKGIWDVCMGGKVICFAPV KVSSHVDYNGIYYET 8.499 (155) HVDYNGIYYETQDNE 7.768 (159) HVDYNGIYYETQDNE 7.740 (159) 201 FSPCEVSTPEIVRPLHTSNSSNAQDAGVPTRKRHRQCDPDEGPLDFVHNLQPTTDSSTQCTLHNVAPIVHLKGDKNSLKCLRYRMHKGYSHLFNNVTTTW 301 HWTNNTNSKCGVITFMFSSTSQQKQFLQCAKIPPTISVSSGYMSI 2552/2881) score = 7.228 7.228 (total and max score) >gi|9627335|ref|NP_041807.1| early protein [Human papillomavirus type 34] 1 MFFPNPEERPYKLPALCEEVNISIHEIELDCVYCERQLYRCEVYDFIFRDLCVVYRKGKPLGVCQPCLLFYSKVRQYRRYNQSVYGRTLENLTNKQLCNI EIELDCVYCERQLYR 7.228 (33) 101 LIRCGKCQKPLCPLEKQRHVDENKRFHQIADQWTGRCTQCWRPSATVV