Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Human coronavirus HKU1
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
233/2881) gi|56807330|ref|YP_173242.1| nucleocapsid phosphoprotein [Human coronavirus HKU1] 278.196 27.790 533/2881) gi|56807326|ref|YP_173238.1| spike glycoprotein [Human coronavirus HKU1] 100.209 21.989 746/2881) gi|56807324|ref|YP_173236.1| orf1ab polyprotein [Human coronavirus HKU1] 312.527 19.729


233/2881) score = 278.196 27.790 (total and max score) >gi|56807330|ref|YP_173242.1| nucleocapsid phosphoprotein [Human coronavirus HKU1] 1 MSYTPGHYAGSRSSSGNRSGILKKTSWADQSERNYQTFNRGRKTQPKFTVSTQPQGNTIPHYSWFSGITQFQKGRDFKFSDGQGVPIAFGVPPSEAKGYW GHYAGSRSSSGNRSG 12.953 (13) MSYTPGHYAGSRSSS 10.327 (8) 101 YRHSRRSFKTADGQQKQLLPRWYFYYLGTGPYANASYGESLEGVFWVANHQADTSTPSDVSSRDPTTQEAIPTRFPPGTILPQGYYVEGSGRSASNSRPG NHQADTSTPSDVSSR 2.869 (156) SGRSASNSRPGSRSQ 27.790 (197) ASNSRPGSRSQSRGP 18.063 (201) NSRPGSRSQSRGPNN 14.933 (203) YVEGSGRSASNSRPG 14.118 (193) RPGSRSQSRGPNNRS 12.304 (205) EGSGRSASNSRPGSR 11.553 (195) RPGSRSQSRGPNNRS 7.101 (205) 201 SRSQSRGPNNRSLSRSNSNFRHSDSIVKPDMADEIANLVLAKLGKDSKPQQVTKQNAKEIRHKILTKPRQKRTPNKHCNVQQCFGKRGPSQNFGNAEMLK RSLSRSNSNFRHSDS 19.868 (218) SRGPNNRSLSRSNSN 16.623 (212) GPNNRSLSRSNSNFR 11.473 (214) RSLSRSNSNFRHSDS 3.006 (218) 301 LGTNDPQFPILAELAPTPGAFFFGSKLDLVKRDSEADSPVKDVFELHYSGSIRFDSTLPGFETIMKVLEENLNAYVNSNQNTDSDSLSSKPQRKRGVKQL LDLVKRDSEADSPVK 23.594 (334) NQNTDSDSLSSKPQR 13.078 (386) KRDSEADSPVKDVFE 23.594 (338) YVNSNQNTDSDSLSS 12.315 (382) KRDSEADSPVKDVFE 11.797 (338) LDLVKRDSEADSPVK 10.837 (334) 401 PEQFDSLNLSAGTQHISNDFTPEDHSLLATLDDPYVEDSVA 533/2881) score = 100.209 21.989 (total and max score) >gi|56807326|ref|YP_173238.1| spike glycoprotein [Human coronavirus HKU1] 1 MLLIIFILPTTLAVIGDFNCTNFAINDLNTTVPRISEYVVDVSYGLGTYYILDRVYLNTTILFTGYFPKSGANFRDLSLKGTTYLSTLWYQKPFLSDFNN 101 GIFSRVKNTKLYVNKTLYSEFSTIVIGSVFINNSYTIVVQPHNGVLEITACQYTMCEYPHTICKSKGSSRNESWHFDKSEPLCLFKKNFTYNVSTDWLYF 201 HFYQERGTFYAYYADSGMPTTFLFSLYLGTLLSHYYVLPLTCNAISSNTDNETLQYWVTPLSKRQYLLKFDNRGVITNAVDCSSSFFSEIQCKTKSLLPN 301 TGVYDLSGFTVKPVATVHRRIPDLPDCDIDKWLNNFNVPSPLNWERKIFSNCNFNLSTLLRLVHTDSFSCNNFDESKIYGSCFKSIVLDKFAIPNSRRSD 401 LQLGSSGFLQSSNYKIDTTSSSCQLYYSLPAINVTINNYNPSSWNRRYGFNNFNLSSHSVVYSRYCFSVNNTFCPCAKPSFASSCKSHKPPSASCPIGTN 501 YRSCESTTVLDHTDWCRCSCLPDPITAYDPRSCSQKKSLVGVGEHCAGFGVDEEKCGVLDGSYNVSCLCSTDAFLGWSYDTCVSNNRCNIFSNFILNGIN 601 SGTTCSNDLLQPNTEVFTDVCVDYDLYGITGQGIFKEVSAVYYNSWQNLLYDSNGNIIGFKDFVTNKTYNIFPCYAGRVSAAFHQNASSLALLYRNLKCS 701 YVLNNISLTTQPYFDSYLGCVFNADNLTDYSVSSCALRMGSGFCVDYNSPSSSSSRRKRRSISASYRFVTFEPFNVSFVNDSIESVGGLYEIKIPTNFTI SSRRKRRSISASYRF 21.989 (761) SSRRKRRSISASYRF 18.441 (761) RRKRRSISASYRFVT 18.313 (763) SSRRKRRSISASYRF 14.596 (761) DYNSPSSSSSRRKRR 13.488 (753) SSRRKRRSISASYRF 7.352 (761) RRKRRSISASYRFVT 6.030 (763) 801 VGQEEFIQTNSPKVTIDCSLFVCSNYAACHDLLSEYGTFCDNINSILDEVNGLLDTTQLHVADTLMQGVTLSSNLNTNLHFDVDNINFKSLVGCLGPHCG 901 SSSRSFFEDLLFDKVKLSDVGFVEAYNNCTGGSEIRDLLCVQSFNGIKVLPPILSESQISGYTTAATVAAMFPPWSAAAGIPFSLNVQYRINGLGVTMDV 1001 LNKNQKLIATAFNNALLSIQNGFSATNSALAKIQSVVNSNAQALNSLLQQLFNKFGAISSSLQEILSRLDALEAQVQIDRLINGRLTALNAYVSQQLSDI 1101 SLVKFGAALAMEKVNECVKSQSPRINFCGNGNHILSLVQNAPYGLLFMHFSYKPISFKTVLVSPGLCISGDVGIAPKQGYFIKHNDHWMFTGSSYYYPEP 1201 ISDKNVVFMNTCSVNFTKAPLVYLNHSVPKLSDFESELSHWFKNQTSIAPNLTLNLHTINATFLDLYYEMNLIQESIKSLNNSYINLKDIGTYEMYVKWP 1301 WYVWLLISFSFIIFLVLLFFICCCTGCGSACFSKCHNCCDEYGGHHDFVIKTSHDD 746/2881) score = 312.527 19.729 (total and max score) >gi|56807324|ref|YP_173236.1| orf1ab polyprotein [Human coronavirus HKU1] 1 MIKTSKYGLGFKWAPEFRWLLPDAAEELASPMKSDEGGLCPSTGQAMESVGFVYDNHVKIDCRCILGQEWHVQSNLIRDIFVHEDLHVVEVLTKTAVKSG DAAEELASPMKSDEG 19.216 (30) DAAEELASPMKSDEG 7.721 (30) 101 TAILIKSPLHSLGGFPKGYVMGLFRSYKTKRYVVHHLSMTTSTTNFGEDFLGWIVPFGFMPSYVHKWFQFCRLYIEESDLIISNFKFDDYDFSVEDAYAE DFSVEDAYAEVHAEP 19.729 (198) DFSVEDAYAEVHAEP -0.780 (198) 201 VHAEPKGKYSQKAYALLRQYRGIKPVLFVDQYGCDYSGKLADCLQAYGHYSLQDMRQKQSVWLANCDFDIVVAWHVVRDSRFVMRLQTIATICGIKYVAQ HAEPKGKYSQKAYAL 12.520 (209) 301 PTEDVVDGDVVIREPVHLLSADAIVLKLPSLMKVMTHMDDFSIKSIYNVDLCDCGFVMQYGYVDCFNDNCDFYGWVSGNMMDGFSCPLCCTVYDSSEVKA 401 QSSGVIPENPVLFTNSTDTVNHDSFNLYGYSVTPFGSCIYWSPRPGLWIPIIKSSVKSYDDLVYSGVVGCKSIVKETALITHALYLDYVQCKCGNLEQNH KSYDDLVYSGVVGCK 17.363 (464) 501 ILGVNNSWCRQLLLNRGDYNMLLKNIDLFVKRRADFACKFAVCGDGFVPFLLDGLIPRSYYLIQSGIFFTSLMSQFSQEVSDMCLKMCILFMDRVSVATF 601 YIEHYVNRLVTQFKLLGTTLVNKMVNWFNTMLDASAPATGWLLYQLLNGLFVVSQANFNFVALIPDYAKILVNKFYTFFKLLLECVTVDVLKDMPVLKTI 701 NGLVCIVGNKFYNVSTGLIPGFVLPCNAQEQQIYFFEGVAESVIVEDDVIENVKSSLSSYEYCQPPKSVEKICIIDNMYMGKCGDKFFPIVMNDKNICLL 801 DQAWRFPCAGRKVNFNEKPVVMEIPSLMTVKVMFDLDSTFDDILGKVCSEFEVEKGVTVDDFVAVVCDAIENALNSCKEHPVVGYQVRAFLNKLNENVVY 901 LFDEAGDEAMASRMYCTFAIEDVEDVISSEAVEDTIDGVVEDTINDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNDDEDV 1001 VTGDNDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNDDEDVVTGDNNDEEIVTGDNDDQIV 1101 VTGDDVDDIESIYDFDTYKALLVFNDVYNDALFVSYGSSVETETYFKVNGLWSPTITHTNCWLRSVLLVMQKLPFKFKDLAIENMWLSYKVGYNQSFVDY VDDIESIYDFDTYKA 6.881 (1113) 1201 LLTTIPKAIVLPQGGFVADFAYWFLNQFDINAYANWCCLKCGFSFDLNGLDALFFYGDIVSHVCKCGHNMTLIAADLPCTLHFSLFDDNFCAFCTPKKIF DNFCAFCTPKKIFIA 7.734 (1295) 1301 IAACAVDVNVCHSVAVIGDEQIDGKFVTKFSGDKFDFIVGYGMSFSMSSFELPQLYGLCITPNVCFVKGDIINVARLVKADVIVNPANGHMLHGGGVAKA 1401 IAVAAGKKFSKETAAMVKSKGVCQVGDCYVSTGGKLCKTILNIVGPDARQDGRQSYVLLARAYKHLNNYDCCLSTLISAGIFSVPADVSLTYLLGVVDKQ 1501 VILVSNNKEDFDIIQKCQITSVVGTKALAVRLTANVGRVIKFETDAYKLFLSGDDCFVSNSSVIQEVLLLRHDIQLNNDVRDYLLSKMTSLPKDWRLINK 1601 FDVINGVKTVKYFECPNSIYICSQGKDFGYVCDGSFYKATVNQVCVLLAKKIDVLLTVDGVNFKSISLTVGEVFGKILGNVFCDGIDVTKLKCSDFYADK 1701 ILYQYENLSLADISAVQSSFGFDQQQLLAYYNFLTVCKWSVVVNGPFFSFEQSHNNCYVNVACLMLQHINLKFNKWQWQEAWYEFRAGRPHRLVALVLAK WQWQEAWYEFRAGRP 12.372 (1783) 1801 GHFKFDEPSDATDFIRVVLKQADLSGAICELELICDCGIKQESRVGVDAVMHFGTLAKTDLFNGYKIGCNCAGRIVHCTKLNVPFLICSNTPLSKDLPDD 1901 VVAANMFMGVGVGHYTHLKCGSPYQHYDACSVKKYTGVSGCLTDCLYLKNLTQTFTSMLTNYFLDDVEMVAYNPDLSQYYCDNGKYYTKPIIKAQFKPFA 2001 KVDGVYTNFKLVGHDICAQLNDKLGFNVDLPFVEYKVTVWPVATGDVVLASDDLYVKRYFKGCETFGKPVIWFCHDEASLNSLTYFNKPSFKSENRYSVL VLASDDLYVKRYFKG 8.468 (2055) ENRYSVLSVDSVSEE 16.540 (2101) YSVLSVDSVSEESQG 14.427 (2104) ENRYSVLSVDSVSEE 11.217 (2101) SFKSENRYSVLSVDS 8.072 (2097) YSVLSVDSVSEESQG 7.646 (2104) 2101 SVDSVSEESQGNVVTSVMESQISTKEVKLKGVRKTVKIEDAIIVNDENSSIKVVKSLSLVDVWDMYLTGCDYVVWVANELSRLVKSPTVREYIRYGIKPI VDSVSEESQGNVVTS 6.310 (2109) 2201 TIPIDLLCLRDDNQTLLVPKIFKARAIEFYGFLKWLFIYVFSLLHFTNDKTIFYTTEIASKFTFNLFCLALKNAFQTFRWSIFIKGFLVVATVFLFWFNF 2301 LYINVIFSDFYLPNISVFPIFVGRIVMWIKATFGLVTICDFYSKLGVGFTSHFCNGSFICELCHSGFDMLDTYAAIDFVQYEVDRRVLFDYVSLVKLIVE 2401 LVIGYSLYTVWFYPLFCLIGLQLFTTWLPDLFMLETMHWLIRFIVFVANMLPAFVLLRFYIVVTAMYKVVGFIRHIVYGCNKAGCLFCYKRNCSVRVKCS 2501 TIVGGVIRYYDITANGGTGFCVKHQWNCFNCHSFKPGNTFITVEAAIELSKELKRPVNPTDASHYVVTDIKQVGCMMRLFYDRDGQRVYDDVDASLFVDI 2601 NNLLHSKVKVVPNLYVVVVESDADRANFLNAVVFYAQSLYRPILLVDKKLITTACNGISVTQTMFDVYVDTFMSHFDVDRKSFNNFVNIAHASLREGVQL 2701 EKVLDTFVGCVRKCCSIDSDVETRFITKSMISAVAAGLEFTDENYNNLVPTYLKSDNIVAADLGVLIQNGAKHVQGNVAKAANISCIWFIDAFNQLTADL GCVRKCCSIDSDVET 7.598 (2716) 2801 QHKLKKACVKTGLKLKLTFNKQEASVPILTTPFSLKGGVVLSNLLYILFFVSLICFILLWALLPTYSVYKSDIHLPAYASFKVIDNGVVRDISVNDLCFA 2901 NKFFQFDQWYESTFGSVYYHNSMDCPIVVAVMDEDIGSTMFNVPTKVLRHGFHVLHFLTYAFASDSVQCYTPHIQISYNDFYASGCVLSSLCTMFKRGDG 3001 TPHPYCYSDGVMKNASLYTSLVPHTRYSLANSNGFIRFPDVISEGIVRIVRTRSMTYCRVGACEYAEEGICFNFNSSWVLNNDYYRSMPGTFCGRDLFDL 3101 FYQFFSSLIRPIDFFSLTASSIFGAILAIVVVLVFYYLIKLKRAFGDYTSVVVINVVVWCINFLMLFVFQVYPICACVYACFYFYVTLYFPSEISVIMHL 3201 QWIVMYGAIMPFWFCVTYVAMVIANHVLWLFSYCRKIGVNVCSDSTFEETSLTTFMITKDSYCRLKNSVSDVAYNRYLSLYNKYRYYSGKMDTAAYREAA 3301 CSQLAKAMETFNHNNGNDVLYQPPTASVSTSFLQSGIVKMVSPTSKIEPCIVSVTYGSMTLNGLWLDDKVYCPRHVICSSSNMNEPDYSALLCRVTLGDF SGIVKMVSPTSKIEP 18.148 (3342) 3401 TIMSGRMSLTVVSYQMQGCQLVLTVSLQNPYTPKYTFGNVKPGETFTVLAAYNGRPQGAFHVTMRSSYTIKGSFLCGSCGSVGYVLTGDSVKFVYMHQLE VSLQNPYTPKYTFGN 7.669 (3432) 3501 LSTGCHTGTDFTGNFYGPYRDAQVVQLPVKDYVQTVNVIAWLYAAILNNCAWFVQNDVCSTEDFNVWAMANGFSQVKADLVLDALASMTGVSIETLLAAI 3601 KRLYMGFQGRQILGSCTFEDELAPSDVYQQLAGVKLQSKTKRFIKETIYWILISTFLFSCIISAFVKWTIFMYINTHMIGVTLCVLCFVSFMMLLVKHKH ELAPSDVYQQLAGVK 8.469 (3628) 3701 FYLTMYIIPVLCTLFYVNYLVVYKEGFRGFTYVWLSYFVPAVNFTYVYEVFYGCILCVFAIFITMHSINHDIFSLMFLVGRIVTLISMWYFGSNLEEDVL 3801 LFITAFLGTYTWTTILSLAIAKIVANWLSVNIFYFTDVPYIKLILLSYLFIGYILSCYWGFFSLLNSVFRMPMGVYNYKISVQELRYMNANGLRPPRNSF 3901 EAILLNLKLLGIGGVPVIEVSQIQSKLTDVKCANVVLLNCLQHLHVASNSKLWQYCSVLHNEILSTSDLSVAFDKLAQLLIVLFANPAAVDTKCLASIDE 4001 VSDDYVQDSTVLQALQSEFVNMASFVEYEVAKKNLADAKNSGSVNQQQIKQLEKACNIAKSVYERDKAVARKLERMADLALTNMYKEARINDKKSKVVSA 4101 LQTMLFSMVRKLDNQALNSILDNAVKGCVPLSAIPALAANTLTIVIPDKQVFDKVVDNVYVTYAGSVWHIQTVQDADGINKQLTDISVDSNWPLVIIANR 4201 YNEVANAVMQNNELMPHKLKIQVVNSGSDMNCNIPTQCYYNNGSSGRIVYAVLSDVDGLKYTKIMKDDGNCVVLELDPPCKFSIQDVKGLKIKYLYFIKG 4301 CNTLARGWVVGTLSSTIRLQAGVATEYAANSSILSLCAFSVDPKKTYLDYIQQGGVPIINCVKMLCDHAGTGMAITIKPEATINQDSYGGASVCIYCRAR 4401 VEHPDVDGICKLRGKFVQVPLGIKDPILYVLTHDVCQVCGFWRDGSCSCVGSSVAVQSKDLNFLNRVRGTSVNARLVPCASGLSTDVQLRAFDICNTNRA 4501 GIGLYYKVNCCRFQRIDDDGNKLDKFFVVKRTNLEVYNKEKTYYELTKSCGVVAEHDFFTFDIDGSRVPHIVRRNLSKYTMLDLCYALRHFDRNDCSILC YNKEKTYYELTKSCG 6.886 (4544) 4601 EILCEYADCKESYFSKKDWYDFVENPDIINIYKKLGPIFNRALLNTVIFADTLVEVGLVGVLTLDNQDLYGQWYDFGDFIQTAPGFGVAVADSYYSYMMP 4701 MLTMCHVLDCELFVNDSYRQFDLVQYDFTDYKLELFNKYFKYWGMKYHPNTVDCDNDRCIIHCANFNILFSMVLPNTCFGPLVRQIFVDGVPFVVSIGYH 4801 YKELGVVMNLDVDTHRYRLSLKDLLLYAADPAMHVASASALLDLRTCCFSVAAITSGIKFQTVKPGNFNQDFYEFVKSKGLFKEGSTVDLKHFFFTQDGN GNFNQDFYEFVKSKG 7.548 (4873) 4901 AAITDYNYYKYNLPTMVDIKQLLFVLEVVYKYFEIYDGGCIPASQVIVNNYDKSAGYPFNKFGKARLYYEALSFEEQNEIYAYTKRNVLPTLTQMNLKYA AITDYNYYKYNLPTM 7.803 (4909) 5001 ISAKNRARTVAGVSILSTMTGRMFHQKCLKSIAATRGVPVVIGTTKFYGGWDDMLRHLIKDVDNPVLMGWDYPKCDRAMPNILRIVSSLVLARKHEFCCS 5101 HGDRFYRLANECAQVLSEIVMCGGCYYVKPGGTSSGDATTAFANSVFNICQAVTANVCSLMACNGHKIEDLSIRNLQKRLYSNVYRTDYVDYTFVNEYYE YRTDYVDYTFVNEYY 8.546 (5192) SNVYRTDYVDYTFVN 8.235 (5189) 5201 FLCKHFSMMILSDDGVVCYNSDYASKGYIANISVFQQVLYYQNNVFMSESKCWVENDITNGPHEFCSQHTMLVKIDGDYVYLPYPDPSRILGAGCFVDDL 5301 LKTDSVLLIERFVSLAIDAYPLVHHENEEYQKVFRVYLEYIKKLYNDLGTQILDSYSVILSTCDGLKFTEESFYKNMYLKSAVMQSVGACVVCSSQTSLR VHHENEEYQKVFRVY 9.100 (5330) 5401 CGSCIRKPLLCCKCCYDHVMATNHKYVLSVSPYVCNAPNCDVSDVTKLYLGGMSYYCENHKPHYSFKLVMNGMVFGLYKQSCTGSPYIDDFNKIASCKWT 5501 EVDDYVLANECIERLKLFAAETQKATEEAFKQSYASATIQEIVSDREVILCWETGKVKPPLNKNYVFTGYHFTSTGKTVLGEYVFDKSELTNGVYYRATT 5601 TYKLSIGDVFVLTSHSVASLSAPTLVPQENYASIRFSSVYSVPLVFQNNVANYQHIGMKRYCTVQGPPGTGKSHLAIGLAVYYYTARVVYTAASHAAVDA 5701 LCEKAYKFLNINDCTRIIPAKVRVDCYDKFKINDTTCKYVFTTINALPELVTDIVVVDEVSMLTNYELSVINARIKAKHYVYIGDPAQLPAPRVLLSKGS 5801 LEPRHFNSITKIMCCLGPDIFLGNCYRCPKEIVETVSALVYDNKLKAKNDNSSLCFKVYFKGQTTHESSSAVNIQQIYLISKFLKANPVWNSAVFISPYN 5901 SQNYVAKRVLGVQTQTVDSAQGSEYDYVIYSQTAETAHSVNVNRFNVAITRAKKGIFCVMSNMQLFESLNFITLPLDKIQNQTLPRLHCTTNLFKDCSKS VQTQTVDSAQGSEYD 18.073 (5919) 6001 CLGYHPAHAPSFLAVDDKYKVNENLAVNLNICEPVLTYSRLISLMGFKLDLTLDGYSKLFITKDEAIKRVRGWVGFDVEGAHATRENIGTNFPLQIGFST 6101 GVDFVVEATGLFAERDCYTFKKTVAKAPPGEKFKHLIPLMSKGQKWDIVRIRIVQMLSDYLLDLSDSVVFITWSASFELTCLRYFAKLGRELNCNVCSNR 6201 ATCYNSRTGYYGCWRHSYTCDYVYNPLIVDIQQWGYTGSLTSNHDIICNVHKGAHVASADAIMTRCLAIYDCFCKSVNWNLEYPIISNEVSINTSCRLLQ YNSRTGYYGCWRHSY 7.838 (6211) 6301 RVMLKAAMLCNRYNLCYDIGNPKGLACVKDYEFKFYDAFPVAKSVKQLFYVYDVHKDNFKDGLCMFWNCNVDKYPSNSIVCRFDTRVLNKLNLPGCNGGS KDYEFKFYDAFPVAK 8.638 (6336) 6401 LYVNKHAFHTNPFTRTVFENLKPMPFFYYSDTPCVYVDGLESKQVDYVPLRSATCITRCNLGGAVCSKHAEEYCNYLESYNIVTTAGFTFWVYKNFDFYN LESKQVDYVPLRSAT 8.844 (6447) 6501 LWNTFTTLQSLENVIYNLVNVGHYDGRTGELPCAIMNDKVVVKINNVDTVIFKNNTSFPTNIAVELFTKRSIRHHPELKILRNLNIDICWKHVLWDYVKD 6601 SLFCSSTYGVCKYTDLKFIENLNILFDGRDTGALEAFRKARNGVFISTEKLSRLSMIKGPQRADLNGVIVDKVGELKVEFWFAMRKDGDDVIFSRTDSLC SRTDSLCSSHYWSPQ 3.695 (6701) 6701 SSHYWSPQGNLGGNCAGNVIGNDALTRFTIFTQSRVLSSFEPRSDLERDFIDMDDNLFIAKYGLEDYAFDHIVYGSFNHKVIGGLHLLIGLFRRKKKSNL 6801 LIQEFLQYDSSIHSYFITDQECGSSKSVCTVIDLLLDDFVSIVKSLNLSCVSKVVNINVDFKDFQFMLWCNDNKIMTFYPKMQATNDWKPGYSMPVLYKY 6901 LNVPLERVSLWNYGKPINLPTGCMMNVAKYTQLCQYLNTTTLAVPVNMRVLHLGAGSDKEVAPGSAVLRQWLPSGSILVDNDLNPFVSDSLVTYFGDCMT 7001 LPFDCHWDLIISDMYDPLTKNIGDYNVSKDGFFTYICHLIRDKLSLGGSVAIKITEFSWNADLYKLMSCFAFWTVFCTNVNASSSEGFLIGINYLGKSSF 7101 EIDGNVMHANYLFWRNSTTWNGGAYSLFDMTKFSLKLAGTAVVNLRPDQLNDLVYSLIERGKLLVRDTRKEIFVGDSLVNTC