Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Human TMEV-like cardiovirus
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
690/2881) gi|189418894|ref|YP_001949875.1| polyprotein [Human TMEV-like cardiovirus] 178.142 20.286


690/2881) score = 178.142 20.286 (total and max score) >gi|189418894|ref|YP_001949875.1| polyprotein [Human TMEV-like cardiovirus] 1 MACKHGYPLMCPLCTALDKTSDGLFTLLFDNEWYPTDLLTVDLEDEVFYPDDPHMEWTDLPLIQDIEMEPQGNSNSSDKNNSQSSGNEGVIINNYYSNQY DLEDEVFYPDDPHME 7.713 (49) NSSDKNNSQSSGNEG 20.286 (82) NSSDKNNSQSSGNEG 3.655 (82) 101 QNSIDLSANANGVGKENSKPQGQLMNILGSAADAFKNIAPLLMDQDTEEMTNLSDRVSSDTAGNTATNTQSTVGRLFAFGTRHKGKHPASCADTATDKVL 201 AAERYYTFKIATWSTQKAFDHVRIPFPHVLSGSKGGVFGSTLRRHYLCKCGWRIQVQCNASQFHAGSLLVFMAPEFDTSPYNATTEPTKAVPFQMDTQWQ 301 SGKLLGHSYESTTLQGLRPLALNHQNHWQWTVYPHQILNLRTNTTCDLEVPYVNICPTSSWTQHANWVLVVAVLSPLQYSSGSSPNVDITVSVQPVKPVF 401 NGLRHTVLEDQSPIPVTIREHAGTFYSTTPDTTVPIYGKTIATPSDYMCGEFDDLLSLCKIPTFLGNPTTDQRLPYISANNTVGDQPLATYQVTLSCSCM 501 ANSMLAAVSRNFNQYRGSLNYLFVFTGSAMAKGKFLISYTPPGAGKPKDREQAMQATYAIWDLGLNSSYNFTVPFISPTHYRQTSYTTPSITSVDGWLSI GKFLISYTPPGAGKP 4.477 (540) 601 WQLTPLTYPANTPQSADILTLVSGGDDFTLRMPVTPSKYTPHGVDNAEKGKVANDNASADFVAVPIALPENQTKVAFFYDRAVLASALVNAQDLNSNFSL 701 QDAANVMNNALLTPLPSNRLDDSTYGLAEQHRWLSFPTDTKQTPPYKTKQDWNFLMFSPFTYYKCDLEVTLSLNSSDAIGSVVRYTPCGAPVDLSEQTIP FPTDTKQTPPYKTKQ 2.593 (743) 801 YTPSLSDTRDPHMWVVGPGATNQISFVIPYTSPLSVLPAVWFNGFSDFDNKTRFGVAPNADFGRLFVQGADRFSVHYRYKKMRVFCPRPTVFFPWPANSV 901 SKIKSVRPTPVLELQNPISMYRVDLFINFSDEIIQFTYKVHGRTVCQYEIPGFGLSRSGRLLVCMGEKPCQLPVSTPKCFYHIVFTGSRNSFGVSIYKAR 1001 YRPWKQPLHDELYDYGFSTFTDFFKAVRDYHASYYKQRLQHDIETNPGPVQSVFQLQGGVLTKSQAPMSGLQSMLLRAIGIEADCTEFTRAVNLITDLCN 1101 TWESAKTTLSSPEFWTKMVMRIVKMVAASVLYLHNPDLTTTVCLSLMAGIDVLTNDSVFNWLSTKLSKFFHTPAPPIVPLLQQQSPVREANDNFNLAKNI 1201 EWAIKTIKRIVEWITSWFKQEETSPQAKLDKMLADFPEHCSSILAMRNGRKAYTDCAGAFKYFEQLYNLAVQCKRIPLATLCEKFKNKHDHAVARPEPVV WFKQEETSPQAKLDK 12.420 (1224) 1301 VVLRGNAGQGKSVTSQIIAQAVSKLLFGRQSVYSLPPDSDYLDGYENQYSVIMDDLGQNPDGEDFKVFCQMVSSTNFLPNMAHLEKKGTPFTSNFIIATT LDGYENQYSVIMDDL 17.560 (1349) 1401 NLPKFRPVTVAHYPAVDRRITFDLTVEAGDECITHNGMLDVEKAFEETPGKPQLDCFNTDCRLLHKRGVRFICNRTKNIYNLQQVVKMVKNTIDNKVENL PAVDRRITFDLTVEA 15.698 (1421) 1501 KKMNTLVAQSPGNDMDYVLTCLRQTNAALQDQIDELQEAFNQAQERQNFLSDWLKVSAIVFASIASLSAVCKLVSRFKNLVCPAPVQIQLSEGEQAAYSG 1601 GKKGEKQTLQILDVQGGGKIVAQAGNPIMDYEVNIAKNMVTPITFFYADKAQVTQSCLLVKGHLFVVNRHVAETDWCAFELRGTRHERDSVQMRSINKSG RDSVQMRSINKSGME 18.810 (1695) 1701 MEVDLTFVKVVKGPLFKDNSRKFCSKDDDFPARNETVTGIMNTGVPFVFTGKFLVGNQPVNTTTGACFNHCIHYRATTHRGWCGSALICHVNGKKAVYAM 1801 HSAGGGGMAAATIITQEMIEAAEKALDCLIPQGAIVEIGIDTVVHVPRKTKLRRTVAHPCFQPKFEPAVLSRYDPRTTKDVDQVAFSKHTTNLEELPSVF 1901 SMVAKEYANRVFTTIGKENQILTPEQAILGLPGMDPMEKDTSPGLPYTQQGLKRAQLVNFEQGTMVQHLKEAHTKLTKGNYEDILYQSFLKDEIRPIEKI DPMEKDTSPGLPYTQ 12.923 (1942) GNYEDILYQSFLKDE 12.154 (1986) TKLTKGNYEDILYQS 11.570 (1981) TKLTKGNYEDILYQS 9.612 (1981) 2001 HEAKTRIVDVPPFHHCIWGRQLLGRFASRFQTNPGLDLGSAIGTDPDTDWTAFAFQLLQYKYVYDVDYSNFDASHSTAMFEILIENFFTTENGFDERIGD KYVYDVDYSNFDASH 13.367 (2068) KYVYDVDYSNFDASH 8.392 (2068) 2101 YLRSLAVSRHAFEERRVLVKGGLPSGCAATSMLNTIINNIVIRAALHLTYSNFEFDDIKVLSYGDDLLIATNYQINFNLVKQRLAPFNYKITPANKTVEF 2201 PEISNLYEVTFLKRKFVRHNSCLFKPQMDTENLKAMVSYCRPGTLKEKLNSIALLAVHSGKSVYDEIFDPFRRIGIIVPEHSTMLYRWLNLFR NLKAMVSYCRPGTLK 6.913 (2239)