Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Foot-and-mouth disease virus SAT 3
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
1018/2881) gi|46810957|gb|AAT01793.1| polyprotein [Foot-and-mouth disease virus SAT 3] 188.546 17.632


1018/2881) score = 188.546 17.632 (total and max score) >gi|46810957|gb|AAT01793.1| polyprotein [Foot-and-mouth disease virus SAT 3] 1 MKTTDCFDVLLEIFHRFRHTFKTDRKMEFTLYNGEKKTFYSRPNTRGNCWLNSLLQLFRYVDEPLFESEYLSPEDKTLDMIKQLSDYTKLDLSDGGPPAL VDEPLFESEYLSPED 12.687 (68) EPLFESEYLSPEDKT 9.227 (70) 101 VLWLIKDCLQTGVGTSTRPSEICVINGVTMTLADFHAGIFIKGTEHAVFALNTSEGWYAIDDEVFYPWTPDPDSVLAYVPYDQEPLDVDWQDRAGLFLRG 201 AGQSSPATGSQNQSGNTGSIINNYYMQQYQNSMDTQLGDNAISGGSNEGSTDTTSTHTNNTQNNDWFSKLAQSAISGLFGALLADKKTEETTLLEDRILT DNAISGGSNEGSTDT 16.345 (246) 301 TRHNTTTSTTQSSVGVTYGYASADRFLPGPNTSGLETRVEQAERFFKEKLFTWTASQEYAHVHLLELPVDHKGIYGAILDGHAYVRNGWDVQVSATSTQF PVDHKGIYGAILDGH 9.269 (375) 401 NGGTLLVAMVPELQELEKRDVSQLTLFPHQFINPRTNTTAHIVVPYVGVNRHDQAKMHKAWTLVVAVLAPLTTSNMGQDNVEVYANIAPTNVHVAGERPM 501 KQGIIPVACNDGYGGFQNTDPKTADPIYGLVSNPPRTAFPGRFTNLLDVAEACPTFLDFDGTPYVKTRHNSGSKILAHIDLAFGHKCFKSTYLAGLAQYY PKTADPIYGLVSNPP 12.167 (528) 601 AQYSGSLNLHFMYTGPTQSKARFMVAYIPPGTVPVPNTPEGAAHCYHSEWDTGLNSKFTFTVPYVSAADFAYTYCDEPEQASAQGWVTLYQITDTHDPDS KARFMVAYIPPGTVP 7.306 (627) 701 AVLVSVSAGADLEFRLPINPATQTTSAGEGGDVVTTDVTTHGGVVDTPRRQHTNVEFLLDRFTHIGTITASKTIDLMDTKEHTLVGAILRSATYYFCDLE 801 VAVLGSEKWTAWVPNGCPHTERVEDNPVVHAKNGVARFALPYTAPHRVLATVYNGNCKYSKTQHVVARRGDMAVLAQRVESEITRCRPTTFNFGRLLCET 901 GEVYYRMKRAELYCPRPLRVRYTHTTDRYKIKLVAPDKQLCNFDLLKLAGDVESNPGPFFFADVRENFTKLVESINNMQQDMSTKHGPDFNRLVSAFEEL 1001 TQGVKAIKDGLDEAKPWYKVIKLLSRLSCMAAVAARSKDPVLVAIMLADTGLEILDSTFVVKKISDALSSVFHVPAPVFSFGAPILLAGLVKVASTFFRS ASTFFRSTPEDLERA 6.931 (1101) 1101 TPEDLERAEKQLKARDINDIFAILKNGEWLVKLILAIRDWIKAWISSEEKYISMTDLVPRILECQRNLNDPSKYQESKEWLENAREACLKNGNVHIANLC WISSEEKYISMTDLV 17.632 (1151) DWIKAWISSEEKYIS 3.968 (1146) 1201 KVNAPAPSKSRPEPVVVCLRGKSGQGKSFLANVLAQAISTHFTGRVDSVWYCPPDPDHFDGYNQQAVVVMDDLGQNPDGKDFKYFAQMVSTTGFIPPMAS GRVDSVWYCPPDPDH 10.277 (1251) 1301 LEDKGKPFNSKVIIATSNLYSGFTPRTMVCPDALNRRFHFDIDVSARDGYRVNNRLDIIKALEDTHTNAPAMFNYDCALLNGSAVEMKRLQQDVFKPLPP 1401 LNSLYQLVDEVIERVKLHEKVSSHPIFKQISIPSQKSVLYFLIEKGQHEAAIEFYEGMVHDSIKEELKPLLERTSFAKRAFKRLKENFEIVALVVVLLAN 1501 IIIMIRETRKRQKMVDDALDEYIEKANITTDDKTLDEAEKNPQEVVDKPTVGFRERKLPGHKTDDEVNSEPVKPVEKPQAEGPYAGPLERQQPLKLKARL KPQAEGPYAGPLERQ 14.328 (1584) RKLPGHKTDDEVNSE 3.573 (1563) LPRAEGPYAGPLEKQ 8.150 (1607) 1601 PRAEGPYAGPLEKQQPLKLKAKLPVAKEGPYEGPVKKPVALKVKAKAPIVTESGCPPTDLQKMVMANVKPVELILDGKTVALCCATGVFGTAYLVPRHLF PVAKEGPYEGPVKKP 15.411 (1631) PVAKEGPYEGPVKKP 11.910 (1631) PVAKEGPYEGPVKKP 6.840 (1631) 1701 AEKYDKIMLDGRALTDSDFRVFEFEVKVKGQDMLSDAALMVLHSGNRVRDLTGHFRDTMKLSKGSPVVGVVNNADVGRLIFSGDALTYKDLVVCMDGDTM 1801 PGLFAYRAGTKVGYCGAAVLAKDGAKTVIVGTHSAGGNGVGYCSCVSRSMLLQMKAHIDPPPHTEGLVVDTREVEERVHVMRKTKLAPTVAHGVFQPEFG 1901 PAALSNNDKRLNEGVVLDEVIFSKHKGDAKMSEADKKLFRLCAADYASHLHNVLGTANSPLSVFEAIKGVDGLDAMEPDTAPGLPWALQGRRRGALIDFE 2001 NGTVGPEIEQALKLMEKKEYKFTCQTFLKDEIRPLEKVKAGKTRIVDVLPVEHIIYTRMMIGRFCAQMHSNNGPQIGSAVGCNPDVDWQRFGCHFAQYKN 2101 VWDIDYSAFDANHCSDAMNIMFEEVFREEFGFHPNAVWVLKTLINTEHAYENKRITVEGGMPSGCSATSIINTILNNIYVLYALRRHYEGVELSHYTMIS LINTEHAYENKRITV 6.750 (2150) EGVELSHYTMISYGD 7.879 (2196) 2201 YGDDIVVASDYDLDFEALKPHFKSLGQTITPADKSDKGFVLGQSITDVTFLKRHFHLDYETGFYKPVMASKTLEAILSFARRGTIQEKLISVAGLAVHSG GDDIVVASDYDLDFE 7.898 (2209) 2301 QDEYRRLFEPFQGTFEIPSYRSLYLRWVNAVCGDA