Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Eyach virus
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
326/2881) gi|20279551|ref|NP_620285.1| VP6 [Eyach virus] 207.343 25.502 374/2881) gi|20279543|ref|NP_620281.1| VP2 [Eyach virus] 84.474 24.526 496/2881) gi|20279541|ref|NP_620280.1| RNA-dependent RNA polymerase VP1 [Eyach virus] 162.181 22.464 877/2881) gi|20279545|ref|NP_620282.1| VP3 [Eyach virus] 45.784 18.584 1137/2881) gi|20279564|ref|NP_620292.1| VP12 [Eyach virus] 22.932 16.902 1356/2881) gi|20279553|ref|NP_620286.1| VP7 [Eyach virus] 35.108 15.566 1778/2881) gi|20279558|ref|NP_620288.1| VP9' [Eyach virus] 41.025 13.511 1988/2881) gi|20279547|ref|NP_620283.1| VP4 [Eyach virus] 43.596 12.557 2265/2881) gi|20279549|ref|NP_620284.1| VP5 [Eyach virus] 16.668 9.551 2485/2881) gi|20279562|ref|NP_620291.1| VP11 [Eyach virus] 7.802 7.802 2773/2881) gi|20279560|ref|NP_620290.1| VP10 [Eyach virus] 6.402 3.547 2778/2881) gi|20279555|ref|NP_620287.1| VP8 [Eyach virus] 3.319 3.319


326/2881) score = 207.343 25.502 (total and max score) >gi|20279551|ref|NP_620285.1| VP6 [Eyach virus] 1 MAARLPIDAFGISVIQQNGLKVYTILPTSMLITLTEQTASSKLYAIPEKHLDSLNERDRGKIKKVKFMITSKSVDYTNWFTSETDVEIQEYLEDTGLYLA QTASSKLYAIPEKHL 10.420 (44) TNWFTSETDVEIQEY 5.307 (84) 101 LQKAYEKNREKPSVVASPANPAPMTARQKDVLGTWSMGSIPNFCESVGLDRQPEGPWRQLVRSAGFLLLSSPGALASTHIGSVDADLSYFEVRDQRWMKL EKNREKPSVVASPAN 20.926 (113) SVDADLSYFEVRDQR 12.069 (189) EKPSVVASPANPAPM 14.329 (117) 201 LDYKEILSRGGDHPKRYQLFPLTGPPSDDTSEEMVALDGSWVRSEEHDKGLFALPSRVTIINVRQVMESRPDSDMEDEEVTEPWKCQRIVEEVTQQAESL NVRQVMESRPDSDME 20.064 (269) VMESRPDSDMEDEEV 17.401 (273) VMESRPDSDMEDEEV 16.154 (273) VMESRPDSDMEDEEV 14.089 (273) VMESRPDSDMEDEEV 5.132 (273) 301 SLESSGKFEFSQPTLTMPKFVAKSGEATHLGVEESPSREGQRASHKPEERSLEQPVDDALLVDDVFNASWVTASTFSPHKASQHKSAIGMSATMTDIDEE THLGVEESPSREGQR 3.078 (335) 401 DCESIMSEFSNTPYEVRTPPPSPPPPSVPEPTLYPPSDIPASTPLPQRKPRVKLTEAQIQAQRRSRKLKPYYRALGDCFVPACDVESYRASVIVQPTPRN EVRTPPPSPPPPSVP 25.502 (422) SEFSNTPYEVRTPPP 9.044 (414) PSDIPASTPLPQRKP 4.891 (443) NTPYEVRTPPPSPPP 7.329 (418) 501 VLPFPGTQLTRETVLRTALVRECELVAPHKPPEPEKLLDEETFEMCRKRARIMYESVPSHLRDVEVVKNGDQAVRPSVICPRPQISMPDNYSLGNEEERI 601 KTYVRKRTIMERESGDYAVLRPGYGAEALEHARYVSAAGVPVPGLDGQVLRSRASREMMSKIDLRLLELMMPVVTKPDEQMDPELVSLYKATVIDILTG MERESGDYAVLRPGY 12.124 (617) MERESGDYAVLRPGY 9.483 (617) 374/2881) score = 84.474 24.526 (total and max score) >gi|20279543|ref|NP_620281.1| VP2 [Eyach virus] 1 MSTRTKEKTKEKKNEELTSINEPTQAQDTKVSSSLDLVSSRDRPKQENDKTEDQQEGTDKPGSKRSIDALAAIIEKKVQMSGTAGLGDFFGRMRPEITDA 101 FFSALEKEADVSKVVPSSLSKLDDGQVVDLLAVGEEKALSQSLFQLEIVASIPHFYQLTAKQIGALGAQGGYLKAFHGEQVYPFIDPVANEFGRGFDLAY VGEEKALSQSLFQLE 24.526 (140) 201 VRVNTSGQGIELFIDPFDFDKVSCKVGGQSLTGIGLSNVVGMDEITYDDVKTPEQMMEFVVLLIAGAAKMGRFVLVASTPEGGGLLFKKWVRRPVAENFR VGMDEITYDDVKTPE 19.961 (247) 301 NINGWLLEDDYENYPHVPETLTVFSEYQWFAREVADNMTDNGLGTSVEMDEGPNIEAFFNRKYREAAICNLDFITSEAHANVMEELQNEKMNVSAYVELL GWLLEDDYENYPHVP 9.530 (311) GWLLEDDYENYPHVP 1.191 (311) 401 QSCQMGIYDIEGDTEIIKLKVYMREVEDYEAELTRMMLFPGDQLYVDCLRTAALVSPNIRQFILSILVQQATSRVGLIELLPIAEMTASLNARDNISVSH 501 NMALTLAIGEWKELLRLTNPQQVCQKIVCDIMAPFVDGLKVEDSLGVPTPSKLVFALLGAKVALILTPNLYDYNLHLKAQLVTMISSCFFPDQYGALIAA EDSLGVPTPSKLVFA 5.443 (549) 601 RGYGRDVVGNRIDSVRDGERTKKNCRFATYTVLEPIPNGPPDRSRRKWLLMKRVQEWLLRNDLVRRREIRDIMYRPYANVLRLPGQTYLPRRQAAGAPLP 701 CEVLLNDAIAILDEYRVVFHHPNDRNQGPQDRHALTTLSNLLRWYTRGFAEWFHWVYCPLYLQIALHPVIFWSHRLGQGVWRQFPAVREDRERRFDNHLE 801 GVPFDSPVIAAFEPDAAMNPFTLRQGADLFGRVHAQGSTFKGGAYDSNAVILLSEYEALYRMTDSEGMVDEYIKTLMSSRQLLEGLRLVAELSTGELLRD 901 TPILDYIRTAFCEGRFPSHIFFKVLSLFGVKINHGVLAQVGERSIEHRLRGDYRVYYPRPGFLDPALEFIPDRIVVNDPVRPSVRRNVKLVMDAVFDPDF 1001 GMIKMRKGVTFSLRPTNDLTFSSFHEIPPIQVEMTGNVNYVYDSETARTRAEYDVQVRWEVAGRVVIMNLLVTSSYEIIANMEDILGREVRAFSFVVHDV EMTGNVNYVYDSETA 8.793 (1040) GREVRAFSFVVHDVS 15.030 (1094) 1101 SKFSGIYYEFMLSAVRKEHAIVWFPNLRGILHHHAISIEKVESCFHAAEIAQFSSFLSLRPTALIKLNVVQTTNVRGGMLPPSVSKPILPCEGVHPSFIF 1201 CSDVNVATHRIRGTPIQIKKFFPPLVKDASGRPRIMDENGAVQNGLEQHPYGLRSLVFVYHFDPTFRPKVCSVLR 496/2881) score = 162.181 22.464 (total and max score) >gi|20279541|ref|NP_620280.1| RNA-dependent RNA polymerase VP1 [Eyach virus] 1 MARRPSKEWRERFNTLSLKCKQLTHTNTSTDLSSSNSAKPTTFYSSSGVMDVRKRLSISESLDVFGDLIDNWDLVQLIGVRSEPFVIENPASYLLINQLL EWRERFNTLSLKCKQ 5.942 (15) MDVRKRLSISESLDV 13.162 (57) VRKRLSISESLDVFG 13.001 (59) MDVRKRLSISESLDV 6.056 (57) MDVRKRLSISESLDV 3.275 (57) 101 ALAGQAHSAASMVFLKSLEYDDTLDTVSLWPYETTPPSPVVPKELLFPPPFNVNSYYLHKDIDIIKAKTKAAVYIENYRAGDVFAKKRSISEGATFEERV PYETTPPSPVVPKEL 3.150 (138) 201 YHGAVTMLQRMVKLRGSTIQESFVIAVASYRCSECVRRMMVSDSGTGSIHDINHICIMRSNALRWLKMLFFEFPEFPFLMTRDGIKFASNCGAISTQLPL RRMMVSDSGTGSIHD 22.464 (244) 301 LFFQTLELMILTMDGTLSSTWEGWACYEWYDRARVGLFSEMFERRGVVAHLREAIFRQSDLLRYQSRGLQLASISQFPRRSVQVDDLDKRITEGLDKLNP TWEGWACYEWYDRAR 8.799 (327) 401 KVADFIKSWIFGVNLSDEKARWLAVAMKTFASALLYVMGATSLSLEQSAQGTLGIGDPISFPRQEILLDGEWIAVDWYYADPDLADMREIGMALVSDADP VSDADPEYADWEYGF 13.323 (502) 501 EYADWEYGFFNVQTTNSAGNVKEVIEERRKQLVAEFGDQGKLLAKVENTRILDAVQKITSTFQNPQDFCDSADNVRKAGERHQVGRRPRVIQMVGTEGQL 601 SAFVLHNVLRPAYKKTRFTTSGKNSGDIRDMNIVLEISGELGYKSSLDVKGMDSSTKPFQTNLSLSCVFHRLRGEVLGYPPFFLGSMSSSKENYVLTRTR 701 YRNEHGVIVAEEEYKLTYPQYVLLLGAVHWTSPTRFTDGYFQEFVMTSRTVFRSGLLNTADQHTFLGVIMYTLLEKRLKQRWYGQHGREIRSQNGHRREA 801 LEVYEEHVRLLGSVLGDDQVAGAFCRGIVDEDVILRITRDLCDETKFLMERLGYECEPEISEYSAEFLKQKGVLGAPELFPERLLLFSSERGDMAGSLPL 901 DRVKIMLSMIDEKIGRARCPLPYASLMLFTSWISGTASFSIGEGGKLLYRTGRNWKKVYASKKTASTIWKQEFVSDGVLEVKWNKLGLFYKEWSTAQTGT 1001 ILIGCGLLWACSDALGVPFPPLVRTGEILCPGTSVYTIPSNAMTHYLLWATQRDRATAEQMWCEVREQLVRGEDDPLGKYIDYVNDMFEDVGVSDLPYAA LCPGTSVYTIPSNAM 10.828 (1036) EDDPLGKYIDYVNDM 8.806 (1080) 1101 LHIYGVGMGFVAGVMPVPMEVWYDFDLFGRVGGFGTWIAEIVFKDIRIEREKYDLPRLSMWKNAANHLLPSEVRRSSLYARDTLHQKYGMLVPSTVLIAE PSEVRRSSLYARDTL 2.217 (1177) IRIEREKYDLPRLSM -1.648 (1153) 1201 RPGCKIDQALFEVRRVGMEDVQELEKVLDELTRLKNPERKFMKRLAMGLFTVEKLAERRTGYGPAVAEKGWGHIVPPASFQSRVVECLSFPMYNGFNYEA 1301 VRERVFVDGKLPGDPKLYLKVGRQALSYSEEAYSLVAASLGLSSRQAADMRDMIIEGINGLEEARFALNPRKTFLFDVSRRKGAGFFRTPHRRKTNQAYC KVGRQALSYSEEAYS 15.057 (1327) KGAGFFRTPHRRKTN 19.339 (1389) LSYSEEAYSLVAASL 14.097 (1333) 1401 EMMGMALLLMEPWRFSSGDWRMSFSHRLRAVLGRR SSGDWRMSFSHRLRA 4.312 (1423) 877/2881) score = 45.784 18.584 (total and max score) >gi|20279545|ref|NP_620282.1| VP3 [Eyach virus] 1 MAQLLFRKTTQDFRDCFGLKHEILSAIYNDKSTFSSENGLVQILEEAEVNALGELIRDGTVAISFGPGIYSRMFPHLRDDSDYRSALIDCVAHGWKKSRD 101 ARDIREWQRSAAIMCAERYMYKVRQAYKRVVENLDLSYTWHCLTEGPAEDVFILPAMYESVRHETPSEAHGMQCGGVIGGNVSLLLPRDEQYATLFRVWL 201 MSLAKMRLDDLREPHWNSVRVQLLRDYRILYFGDLLPDDGDITYLVNKLDYHTIWFPEGEFETMLQAMLRDSFPAGCHAHLNIPIPHYFVFDTEDDLRLR 301 CWKGVRDTWIKLRLGYEDGGVNDSRMSEALIVNRELPAELSESLFCCCLARGVSREQVRTLKEVKNVAQAQIRHVVSGQGVWWRSVERNRQLACSIHPGK 401 IVLVVDYEEGPIRVAIRVRLLNVHYARELGMKANDVIVRIPTSDRARWVQTREYERSLRFYEFRPGAVETEFHHLFAFFFYWGCGKVEKRQHLYQTREVR 501 RGHLYSQSRFLRKISEEGRKIKIQGKYYPTPTRAVQHESCNAVDAVLYSKEFTRELVAAGRAKEAGALGVVYTCLQTIGADLDPPVGWLRDVRLDVPVSG 601 LCHLVLRILTSFFEHRGGPPDLLCSVMVVLISIFLHYLRLRQAVREYRYDELTIIWYGETGADLQRILRSSGLTRFVAVLGDPATPEYLAQAKLWANKKS AVLGDPATPEYLAQA 2.579 (685) 701 NIVIFNYARPYERGAQFLNLLNETMALRQAAEVFLLRTDDSLVQAGDALLMSVDEGEFCDLVHFGASCDPMEHYLVVVTRPPGDDPEYEPLEDRDPFEEW PPGDDPEYEPLEDRD 18.584 (788) PPGDDPEYEPLEDRD 15.475 (788) PPGDDPEYEPLEDRD 9.146 (788) 801 LYETQGMERVIPSTWESEVVDARGMLMSILTYHFRLAGWFELDVPGDDVGRGLQLMGSINKVVHVSCFLQNGRRYFRLSADLDVDRVLRNMRHDGEVLMA 901 AELFVADAVLICEGLVVGEMYRLQRSYRSVNAMIYHQGMTNFIIFEWMRRVLLTNRHDEVLVSDIGGRNGELSGWVVQDAAVRYFCVDPAGDESIPKGER 1001 VSIGNGRAVWDVTQTVERNVASYLQRIGRQNAPDDSIVLILSNSIVAAYERLGRDNNAHVTAVYAEFQAWAGKVFIRDRLLPIRQNPGESWMRLQFPNNV 1101 YPSVLCEDFNVDPRAGILSMRYPDTGRGATDVVLANGRLGHLLPSWFQALYCGAARGFILNGFGRLIWPIYCRHVVVLATAP 1137/2881) score = 22.932 16.902 (total and max score) >gi|20279564|ref|NP_620292.1| VP12 [Eyach virus] 1 MPCNRAVFGAFILAVLIGLQSAYFKLYEFYRNNDNAQNTTASAFLKQHEVAVNVVVEFLFDILFFLCGLLGFELTPAARRLTFRKSSSAVKADLVELQDA RRLTFRKSSSAVKAD 6.030 (86) 101 SSKKRNDPADGEGIRNVSKTSLLNAECPSDAVDRDTGTLVPPAYSSSEFFPPPPAPHLYETPKAPRLVPSAPSFNLFTAGGLAS PPPAPHLYETPKAPR 16.902 (159) 1356/2881) score = 35.108 15.566 (total and max score) >gi|20279553|ref|NP_620286.1| VP7 [Eyach virus] 1 MATPGWETVVPRTSSFDYNIVKLQNTNESNKKSLIIQFQPASYFFGVAWTLNDLIIVRIPRNTQPWTSFDKLTTIHQLPWKLIDDDIRVDITGPFVDRIL 101 MTCNIGTMYYTATFLLSAIPENGLTVYGMFNYVSLSNITVTVNGLDTGYVEALIAIEGSAIRHRAGKLVLWSLYNVGTHLKFGRLIDKVGRDPETGYFKG 201 VVKKKDEIKALNIPQGEAWYYAELWANTPLDTSGTGLSFFIRVRGVGLRTEGPFQGWKARDVFRPPEVRLESDFSYAVHPEAQEDDSLAIHKAHLLAQSI RLESDFSYAVHPEAQ 15.566 (276) 301 IRDLGYIDVPDIDSADETHLPIGSVDSIAALLDLLYRRSEEVTRALNGDYRPRRRRAAVAPQIIDPAVPSIQTYQNIVRGMLQELSASRKSAADVQEKLI IDVPDIDSADETHLP 2.269 (314) TRALNGDYRPRRRRA 9.569 (350) 401 SLENKIMTYVSPSVSARFRTIEDRLGELEKQRGTVSLLEAEFAALKKTHQVLDQTVRDQVQQGSNFTADLANVRSQLQGAASEVKSRLGADIVTIFKPII 501 KLMYQDIGRCMKLGDIDQVRNDMNQTTAKLGDFGRRVTSLENRDLPRLFYLADKSEIKAAAGSLDVIASHVYLGWIGQKFLCPAVLGPPFHHDRFIQGVY 601 YKLVACTIQTVHLDRGTMILLVRDAVPPDNLHHDVESDIILDQCDHVPGMVVLSRDRVSPVDYIEVYEVASSGVFTISFSHLIAIYIPRCPGLRLLP DRVSPVDYIEVYEVA 7.704 (663) 1778/2881) score = 41.025 13.511 (total and max score) >gi|20279558|ref|NP_620288.1| VP9' [Eyach virus] 1 MFGYMQLINPTSDIYIKDYGNFSGIVAHQAYDPIRRDHMLLRSMKLHFGPNSKLLWLGDFHAITLSHANMIFGADSVGFKGVNVSTLPPDTLTTGIRPRP 101 TVTMDLAQLKAFYQDLTDKELYILYFHDVLRFVSQTGGPVLELQDVFRWISETVSGPVVIRTDCTTGVGNLWPNGSGHFYYPYERKTKFRYGTFIDCGKN 201 LIWAEGPQWDVKSYVAGFNFVTRANSLLGGGFDEVCYRLMMQAEIPNQVIEQGLTLEQAVRKMAAEHHLARPQLTSRRLPGVSEPAKYEAYVVCGPFRTG 301 QVIADVLRTAEDLAWREMLGVLKTLIHDDARITKGCCXRCWPGELYLINIESVGFREGASAAAAYQAGFLRAFYGFLNTSVCSLSSLDDGLRWLCTRLCS 401 KSTNVGGRTIVLFGCHSEGEVLADGSGKTYPAAEAREQIAAAGRLGGSSQVVVVWQRCRESKLQRILPELSMVSYVPEDVILGFKRAREKEDFSQWCGWL 501 YRSVLEAMRMIDHGVRDFSPLTERGVVYQVEAAHYGMRTTRVKRADGTIDYQGLSWISMLMFLLGHYGDDQTYEALRVSALFIRAREIGWRKWGTFTCIV DHGVRDFSPLTERGV 9.245 (519) HYGDDQTYEALRVSA 13.511 (573) RADGTIDYQGLSWIS 11.381 (551) HYGDDQTYEALRVSA 6.888 (573) 601 ST 1988/2881) score = 43.596 12.557 (total and max score) >gi|20279547|ref|NP_620283.1| VP4 [Eyach virus] 1 MGNRVSTYSPQYITIKGNNNALDTKTMERFDQTNSVDAAVKLPDGINPTIAEFNSIYDMRSFIGLRDDLLNENDDIFDGMFDQMVGSEGKIKGVVSGTLD IAEFNSIYDMRSFIG 6.880 (57) VSGTLDGYEKIRKAA 7.188 (102) 101 GYEKIRKAANWLGGTYSRPWKVETREMSEIQQRIDNAIPAMTSIIGGTFGPAGARSGGDHMLVRPEQWVSVREDTFFGHDDGFTERHVAIGSDVFETVKL 201 GSFMAGFRDATNASGWNQGVSYLMSHDVFRIGYASIVPDSDRPPQVLWQSALRSGAIADGDVLTADALRILGQATRSTFSWMVDINGTEYISEATVEAPL ATVEAPLTPIKDRGI 10.826 (301) ATVEAPLTPIKDRGI 2.223 (301) 301 TPIKDRGIGDFELLQRLFVMWLRGDVTSQTFLDVVANLESFISGVTFLNRVRLSLQVFVAKLSEDTADRHGYWCDILNKLLEVHSCPLLYTAFLISDGWS 401 TVPKLDCNPIEATVIDRLAFSGRYLWASWRNSAVYTDYVGGAFMGDNSEEDVLGLLKRGAAKMKGMVAGHLRPMLGEAAGAAERVMARWAKQKAGTLKQA 501 VTNAMAGVLLDTKREAQAEANVYGSMVGGRHVLALPPTEHLQKLAPLIPPGAADTVMDDVKRVGHHVGLELVERGEPVKESVVENHVVHEMVNRTKTGVG 601 QIGEVRRELAKCSEVMKDVSIEKMVARPDEVRGTSFPIHTRGYHVSLVDGCDKHAMQDPTNKLDAKATFSCQGLVTGKLKKGLKVTLAKAHHGRDTSPQT 701 VCIISGSFFSYDPAAVHIGGEGEVAPDHDMNINVVLTAAIKKSSSGTSCKVYVGAFAKSPDKSHHNTNCGLGLVPAIDDKGQTYLTASGVFVGRLSFNIS YVGAFAKSPDKSHHN 12.557 (759) 801 ALLRGGLTGVADCPWNGTFAFGVACDDGNCGSSECSHVELVQLGVEFGECIIVPRGLDRYFIFNRVRYYDKTIFDFIGKVDATVAVSEAPLDVVSAWSEL DDGNCGSSECSHVEL 3.923 (833) 901 ISPLTVYLPLMVNELRAQNTLALVKTRYRTWLKKIGLKMGDKNPFKTDDACDEWVSTAILAMPMWMRYTSGNPLVYLTQEDRKSAAIMLLSTAKAMLPLS 1001 AFQLVDGSLNRAAAKGLKWAADREIMG 2265/2881) score = 16.668 9.551 (total and max score) >gi|20279549|ref|NP_620284.1| VP5 [Eyach virus] 1 MFTNKAILAVYQLPEECTLELVVRDASGNIVDSCYAELFQLRGNVKHGDRQAQMINHFNQVLDLLRTSVGESIDSMIRYVGEQGTDDTRALVIRAMNDFF 101 PAKVGEAVFQAVQAAMQGPGMLTALLTKQLEFLGNATLYNTRMLEALVSILDPKKSTTQDVAPIDYINGPVKTPLWDPFIMQHPDLAPTEKVDIPQMSAP 201 IPGRPQVSGWYPPLAKVGTIMPDGSVLYNSGCDDVASSVVSEPPHECNPDDGGSVKDSKLELVSASEVPENDDALRLLEELARSQLPSRQQVHSMIVPQR 301 GAAGKVVVTPDYMKEGSKIDMQPYHSYGGPGEDHYVPMGTMLNYIKHDCGFVIPLEDPRHSECALWTEMDSLRDEAPRTGPYYRYDLNLDHFRECLARHS GGPGEDHYVPMGTML -1.339 (335) 401 HIYADGTRLIGAYVFEFVDGERWTLEICSYRDRAFRSALLARANPRLMHALGYTTNFGRFVVAMDPRMNLSDFPVDVMRPAEGRPLCVEMESRGAGPLMD 501 ELDFYFEREWRNIQGRAFQGKVPKSLTRPDDLLEALTALGKGTAFSLTPQRGSSVPTTMARMLRDRGAHDWAQILEKMAGVLARAAAEDGNPAEAFYREV GNPAEAFYREVSTWQ 8.456 (597) 601 STWQPDEKAKVMQLVTWKRLATNFGVKVAMRALGVRNGYRVSRAAIPKGVMALNNCDLFGGGHVCPECHSVFQTAGERKMCTTLDLMFHQLFLLSTGEVW 701 LGALMIHDPKTRQFKKLKDVARGQNGGVSYEEVKKVRQFMVRFPFGRMCPH GQNGGVSYEEVKKVR 9.551 (730) 2485/2881) score = 7.802 7.802 (total and max score) >gi|20279562|ref|NP_620291.1| VP11 [Eyach virus] 1 MPALAIIGDSLLTASLIDKYVPPSSNAQVFGFVAHTHSVKPLIPQIIGIPEDSLMQWPLFTEWARKNEIDLTTGETFKEILDIGKRLVSGDVMTFVFRQF 101 RGRTEVGYHGKTENPRDRPSFFPLLSACAVDSVKDLLYKHFEKWVYFAPKPVVEWVIEQEIDLSTVEFDVRNMLKMLSNNPIKWERLLDSVRDVAESRLN RGRTEVGYHGKTENP 7.802 (108) 201 AGGQEVGEWRAWIIGLLMVFGQSLKVGGLMAVFLEVEALGARLLLELLARVKTDPGAVPHLQSVNRELKVGWRVAPMKREGRNYAIRLNARPPQMGGNFT 301 IGSGAFKA 2773/2881) score = 6.402 3.547 (total and max score) >gi|20279560|ref|NP_620290.1| VP10 [Eyach virus] 1 MLKRPAYYNIFLLPTGRRLAKTYNILENLTLLPKADWKLYEAIEQKLKWMIQEYRSDWRDRLSHHERYGVKLRLTYRSESERSLLETRVIDFVVSSGKKA RLTYRSESERSLLET 3.547 (80) YRSESERSLLETRVI 2.855 (83) 101 STVQFCTRDSYKGRVRANQILILLEPEGLGEVEGLTVKYGGNWMSLMTHCLFVLGSTLTCFGFVDPSHGCKFNLIPYLKNLNPADKWLLDLQAGWRMEYG 201 VTRSLEDGALYDFFAESFTTYAVRTWPGYEKYVGSVDGFSGKLAVLPAQCLTPKEYAFQSQLTVKAKRTGLHYLYYLISFTMKTNLLDKIIRESLSMVRV 301 FSFLIGRDHLPHIGFHSGEDFSKKYLSMALGTMDTPSRYAITIVSGMQVDVEVKSVMGISSFKDGTQYTIVDEILLQPARLILLGRKGGGKSRLSKTFSE 401 LGYNVLDSDTYGKVLTLLGNEGADGLDSVLRRFVRLTPDERKVIPSIFETEMDRLCTVFTARGMKPYTLDCQLQAGRLHWELYISFQEFYDRTIRIVTPD 501 SFRYAYFSELAKGGFDDNGVTFSPDLKSVVFVHSMPELFEAMGGCVAEIVPTHSTRLAILLRGQGLSVNAELHLHDFYVAINQNGARKVSLGWLVHALND 601 LLKMR 2778/2881) score = 3.319 3.319 (total and max score) >gi|20279555|ref|NP_620287.1| VP8 [Eyach virus] 1 MRAERQSTVKLRPSLQAVIRTNNINAFNLHIEGIDCPTPADLSRYCVPNGWFFKVKNQNVIPVPRNFPAFNYDVDIGQYTVLPFETLEDVAQLYESADGD 101 LIPHFAIFENGMPVVAAISDRQNNVLTLRFRAGGEHFLTIDDLLAAEPRDLDIYQGVDQMADEAGIRLDDVDQAALAAQAVADAGGGVQQQQDAMAGVVA 201 QAVRDLPVAHEDGIRLGDVAVVQVQVAPAAPIQVPPAPNVIAQRQREQALARQVPNLHVLPRPRQELIERLEQIREAERLFINEIVQEVGAIDQQRDVAA 301 AGMRLDLCRAVHRVDGILRAYQERVDPFRLGLNYRPPILAQEEIRVEENVRRLGGEVGLEDFEILARPERALLHEEYLGDLIIRETEKLIETGQSFIAHI 401 QRVGYCNHEGWCCLQDVGVQVQGVDPESHLPALIVRTNCRGFVLRAPIPIIRVLNQIIHNPSGLDRLEASLNVLMTDVRERVSTLQTADNNRRVRVNDPH 501 DLTSMNGMITHVYAMLSRWRDNIARLRASAQHQLIAQELARRYAEWRPGQHYDIPGRVLNLLVNRQLRYQTQLEWIYPHMWVADRELEGVWILGGVTPTY EWRPGQHYDIPGRVL 3.319 (552) 601 RNLHEWQENIAYIGLVQFIEFWEEFVTWFPHYGVGPINHGVPVFPTVFSPRMLSVAVRLL