Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Adult diarrheal rotavirus strain J19
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
208/2881) gi|78766822|ref|YP_392493.1| VP3 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 57.150 28.580 635/2881) gi|78767505|ref|YP_392496.1| NSP2 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 73.542 20.825 827/2881) gi|78765374|ref|YP_392490.1| VP1 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 95.704 19.086 1052/2881) gi|78768153|ref|YP_392500.1| NSP5 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 31.711 17.453 1444/2881) gi|78766648|ref|YP_392492.1| VP4 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 91.255 15.086 1528/2881) gi|78767040|ref|YP_392494.1| NSP1 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 23.914 14.696 1555/2881) gi|78766370|ref|YP_392491.1| VP2 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 42.833 14.579 1709/2881) gi|78767692|ref|YP_392497.1| NSP3 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 26.305 13.873 1991/2881) gi|78767274|ref|YP_392495.1| VP6 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 19.266 12.528 2245/2881) gi|78767974|ref|YP_392499.1| NSP4 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 9.739 9.739


208/2881) score = 57.150 28.580 (total and max score) >gi|78766822|ref|YP_392493.1| VP3 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 1 MAKLIIINSEKGEKVETHEDIFKLSNLQQREIYAITNERTKSILLNQTFYTILDIENEPKDKVAFDSYNSLFPTSIFSYSRQDRLFGTCNHVLDNNIHYS 101 FALFDSMVDNLSTYLPNDWNIIKISDSIDYPIGNDLLFYVFDNLVHMTIDQFVNSEEKQMNTVPKCKESQDKIKEVFTDIMSHLYMPAIDYDPQSYNYRV 201 SRREIGNLVRDQVFSLVKGHIHLIGPEMESLRNIIMFLHAGNSITFHTIDTSTKSSYIKELEFNKKTKLTMASVLVNQRKNMNNFFKGLIRHYITYGIPR 301 KVYYIGAYPSYWLELITWVPFNIVAYDPKYRRVDNDKIIWYDRLFDRNDIETIESKSYIYIDIRTDVRNLDTTKKQRIFKEEDDMIVDMAIKLASKQCTV IVAYDPKYRRVDNDK 7.915 (330) 401 MFKRKIFPGNNMSFGDPLFHPKLTQLGREYYNCITTIVSPSVYKESELYSLLLSARSNNVSNYVYGGSKFDQFSIVNCNSTVVALYSLSNTVNSLKTIEH 501 AIKYNHIITFPHRTDRGDWRNIEELDNSSPFQNRKRQLEFEDWSIDPKNYVMKFRCEMVSESVFLQLGHSRALIPDLYNHMISLRMEMPLFYSDRFFSHI IEELDNSSPFQNRKR 4.056 (529) 601 GIRQPSIFKRDSYMTSRLSAYISRQLTHSINLSVLKRNHFEGYSGHLIAIETSFSSLVFTMSPYRWLIRAKKLLTKNKMRDKFKIGDGQPHTREEFENTY REEFENTYDYLKINR 28.580 (700) REEFENTYDYLKINR 16.599 (700) 701 DYLKINRLVNSTFRSLLLD 635/2881) score = 73.542 20.825 (total and max score) >gi|78767505|ref|YP_392496.1| NSP2 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 1 MVSIKVSLADFIVKTEEGWIPSDNCPALDRFKTKTEKELLDSIKKEGADRASIRKQLFLTSISNKRLTQLGGVPVRDIRTSTTIPSSTRNLITDWLLNIF NIFNDEESGEEVESA 9.466 (105) 101 NDEESGEEVESAIASKYPDIFCSADKISRVAQRLENRRDRVHEDGFRILSATMLAIDSDIATEGKCEIVRATEDAIIAKFEPVSEHLCIGNPRGVFYKAF 201 PIKKEQPMVYGVKALLGISNRDFIMNHGHGHLRTVPYSEINNAVRSFAKKNEAEIKRIRSDSLSPNAGEKFINMCDMLLQKEKIETVIAKIMKSDKN AEIKRIRSDSLSPNA 20.825 (260) RIRSDSLSPNAGEKF 13.539 (264) IKRIRSDSLSPNAGE 11.488 (262) RIRSDSLSPNAGEKF 9.245 (264) IKRIRSDSLSPNAGE 8.978 (262) 827/2881) score = 95.704 19.086 (total and max score) >gi|78765374|ref|YP_392490.1| VP1 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 1 MEPENYLAWLARDIVRNLSYTSLVYNNPKVAIVELLDNKEAFFAYEKEQKTPEALINYIDSIVKSSISVEDKIEALLKIRYISVYVDDKSDKRDIVLQLL SVYVDDKSDKRDIVL 15.148 (90) 101 NRTIKKIELKTKISDELNDAINAITIESKNWKIQNSKSFKPYHYNQLVSDFIKYNEFEVLEGTDPLKWKSDTLQGLSPNYNHRTHTLISSIIYATSVRFD 201 NYNDEQLQVLLYLFSVIRTNYVNGYLEILPNRKWSHSLADLRENKSIMMYSAKIIHASCAMISILHAVPIDYFFLAQIIASFSEIPAHAAKHLSSPMTLY 301 IGIAQLRSNIVVSTKIAAESVATESPNISRLEESQIREWEQEMSEYPFQSSRMVRMMKKNIFDVSVDMFYAIFNCFSATFHVGHRIDNPQDAIEAQVKVE QVKVEYTSDVDKEMY 2.561 (403) 401 YTSDVDKEMYDQYYFLLKRMLTDQLAEYAEEMYFKYNSDVTAESLAAMANSSNGYSRSVTFLDREIKTTKKMLHLDDDLSKNLNFTNIGDQIKKGIPMGT AEYAEEMYFKYNSDV 12.859 (433) SDVDKEMYDQYYFLL 10.455 (410) 501 RNVPARQTRGIFILSWQVAAIQHTIAEFLYKKAKKGGFGATFAEAYVAKAATLTYGILAEATSKADQLILYTDVSQWDASQHNTEPYRSAWINAIKEART 601 KYKINYNQEPVVLGMNVLDKMIEIQEALLNSNLIVESQGSKRQPLRIKYHGVASGEKTTKIGNSFANVALITTVFNNLTNTMPSIRVNHMRVDGDDNVVT NSNLIVESQGSKRQP 4.017 (637) 701 MYTANRIDEVQENIKEKYKRMNAKVKALASYTGLEMAKRFIICGKIFERGAISIFTAERPYGTDLSVQSTTGSLIYSAAVNAYRGFGDNYLNFMTDVLVP 801 PSASVKITGRLRSLLSPVTLYSTGPLSFEITPYGLGGRMRLFSLSKENMELYKILTSSLAISVQPDEIKKYSSTPQFKARVDRMISSVQIAMKSEAKIIT GGRMRLFSLSKENME 8.624 (843) EIKKYSSTPQFKARV 19.086 (874) EIKKYSSTPQFKARV 3.104 (874) 901 SILRDKEEQKTLGVPNVATTKNRQQIEKARKTLSLPKETLPKVTKYYPEEIFHLILRNSTFTIPKLNTMTKVYMNNSANITKLQQQLGVRVSSGIQVHRP 1001 VNTLLKLVEKHSPIKISPSDLVLYSKKYDLTNLNGKKQFLIDLGISGNELRFYLNSKLLFHDLLLSKYDKLYESPGFGATQLNALPLDLTAAEKVFSIKL LSKYDKLYESPGFGA 10.370 (1072) LSKYDKLYESPGFGA 9.479 (1072) 1101 NLPNTYYELLMLILLYEYVNFVMFTGDTFRAVCIPESQTINAKLVKTVMTMIDNIQLDTVMFSDNIY 1052/2881) score = 31.711 17.453 (total and max score) >gi|78768153|ref|YP_392500.1| NSP5 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 1 MSEVPRFELRSKRKIGKKQKVDIFGDKDDESMLQIDCETDSLISESVSSTHSYEDYSKAYKELTLETPADVNDSASTIVDSVCEESWYDKTIKDEQTKED SVSSTHSYEDYSKAY 14.258 (53) SVCEESWYDKTIKDE 17.453 (88) 101 KKTDKKLKRIEKVKENNQNDSMSLQIAQLSLRIQRIESETKLKTLDSAYNTIITQADNLTTPQKKSLISAILATMR 1444/2881) score = 91.255 15.086 (total and max score) >gi|78766648|ref|YP_392492.1| VP4 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 1 MSLRSLLITTEAVGETTQTSDHQTSFSTRTYNEINDRPSLRIEKDGEKAYCFKNLDPVRYDTRMGEYPFDYGGQSTENNQLQFDLFTKDLKADTDIDLSD TKDLKADTDIDLSDD 15.086 (94) ADTDIDLSDDVKDDL 12.581 (99) 101 DVKDDLKRQIMEYYQQGYRAIFLVRPQNQEQHYIASYSSTNLNFTSQPSIGVNLSILNKIQENKLYIYSTQPHIPSVGCEMIAKIFRTDIDNENSLINYS PQNQEQHYIASYSST 8.985 (133) 201 APVTVTISVTKATFGDTFVCNHPNMNYQDLIPTMTKNSIYHDVKRITKIHEYINSKKKKKNSTSKIGGIQIAESKDGFWKILTKNYQIKLKFGVEGYGVM RITKIHEYINSKKKK 9.907 (252) 301 GGTFGNWLIDSGFKTVETNYEYQRNGKTINATTVASVKPSRKCGTRSPVFGQLQFSGEMMVLSHNDILTVFYTEREWALSNAIYAKNFATDFKRQFEITA SRKCGTRSPVFGQLQ 12.980 (347) 401 QSDELLVRTNVVPHTIKNTPGKALMEYSHGGFGQIDTSDYTGMALTFRFRCISEDLPEGYYDRDKALAFANVGLTSFQDRQEANGTYWVYNTSTVGFGSC EDLPEGYYDRDKALA 14.411 (461) TFRFRCISEDLPEGY 12.154 (453) 501 YPKKEFEYDINVTYTTLLPSDPEFTTGGTNYAQSVTAVLEESFINLQNQVNEMLTRMNISDLTSGVMSVFSVATSFPQILDGISDLLKAASSAFKKVKGK 601 VGSVAKRLRGKRYVRLFDENVSIEETPRFLDSIRSSRRPSILSNMFNDDETFTALHTLASRTNSVASDVTYLQPIITTRIANSTPPVIAPASSVTYAKLK SRRPSILSNMFNDDE 2.507 (643) TTRIANSTPPVIAPA 2.644 (684) 701 DISKIINAEIDPKSIMEFNQISNTISILDSTKKLAQYAVDPDIIDGILNKMVGGHARSLFSLKVRKHLLDAVEKDAFVKYNYHDLMGKLLNDRELLDITN 801 NLSSQKQFELAKEFRDLLINALA 1528/2881) score = 23.914 14.696 (total and max score) >gi|78767040|ref|YP_392494.1| NSP1 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 1 MMSIQRAAQINRQFDYMSIKELWMAKFPLHKPGDCLDMFKNGDYTGPTMGCIQKTKASKKNTIFHIKSDFNSTEYDEPPISGFKMFTQHCCQRIDEHFCG DMFKNGDYTGPTMGC 6.860 (44) SDFNSTEYDEPPISG 2.358 (75) 101 ALHPVISNIEFEHNQLKTRPQVASELNLFIPCGIKNLKIESGEKSTWIVGTKFRKCMCLKPVIVAATIIGTPINKNLITFCSSDYIQVIVNRNREGSCGI 201 CMGNVSTYEACGNWTNETWGEEFSLDLKLCYKCTPVAFIFSLMMSTGHKPYVSKKQFEENRRKWERVLNYKICKENLDSHLACANHENVYKSIKKYEFFD CANHENVYKSIKKYE 14.696 (290) 301 SVWVYHLANSSWVRDLTRECIESNPGPNYIQLLNEHSQRYGFVQPTYEIIAVVSDGHHSYQCTCYYKDMKTQSTGPSKKNAKHQAAEQMFRHQCF 1555/2881) score = 42.833 14.579 (total and max score) >gi|78766370|ref|YP_392491.1| VP2 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 1 MEVIEKLETIRETLNDTKDKKDFQKIHDELVQYLDGIDPLTIDDDKWNEILKLFKIIIVKLKNSTIKTTSLENELTQHEKKRTVKEVEKVEEDMKVDVAN 101 DNSKPTLMDKVLQVSSQPNNPYSADVLQIRTILSKTLFVDTDSEAYSLYVPESQKLDVSPITIELTTIEKYQPKVNILKQAVIVPSQNPLLADTYGAPEI VDTDSEAYSLYVPES 9.849 (146) 201 LFSTDFFDDITSNSSEGLQLYFFDKAYKLKKELPNLPFLSSLDKDVNPLNPLNSVCKSFGQEKYYDMVMDRTDRGLDARRAAMQFDNVIVDAQNRTVQFN 301 VRMHPFDLQLLRISQQFAEPMQDLAPVVREYMMLGADGYVLTQKTRLDRDQQLIANRRSVVFDRMCELSGPLYRSRIVHSMRMMSKLWRTNVFRTSLEDE 401 ITKIYAAAEVSMVSIDATTSALSTINIASAEQTLNALLNMSFFRCELDLIGSQSSFGAAMSAMIALMILPTDQENMDDEVFDVLCNLVYNELIAWAADRP CELDLIGSQSSFGAA 14.579 (452) 501 VFVRRAGATNAFRQFVNAGLNRDITNYMRFVLLRRPWLPLYNSRDVRRNAHVLVPNVDLANINDQVYVAINSFLNGIIEASRRNPNPNKTISANSFRKLM 601 KNMRDICVNRLMPVIRLIRYNVERIGMILHMLPYSADIFDINRNLRDERLRIKIPMSGFLSLVMGITKAPDAFDWSQVLNFADDVRKMDYAEAISIEDSA 701 SVAIMRNDANRATSKKEIFISEVKPPTPTVASIQKIPSATLTAMFSDRQLINLIRDTHSFRVIREIAVALQAAFDNSPTSQHGVGKGAVLHPVPQNFGRS 801 SQFVRRDNILLQRPAGIQQFTIEDLKQGRYFQGLMAQIRARQPIIVNGPIPLRISDAAEIEQVTLAFLTMNSPYDAYIDPRDLKQQKLLTDREVDLFIDQ EDLKQGRYFQGLMAQ 6.898 (830) MNSPYDAYIDPRDLK 11.507 (877) 901 NPARPNDEFDNVMARTSVFIIDAPRAIVPINPQRLNFPYHDIMVTDSVTKFIEFTVALTPDLQLFNGLLVFEQ 1709/2881) score = 26.305 13.873 (total and max score) >gi|78767692|ref|YP_392497.1| NSP3 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 1 MAELVCDALATLTRNTYGDNDESAKFCRMFRTMIRDSGLYGNIENWRAAFYRERLPKRMSHSTVSIQLDNLEREVLKIRAEGFCQGYTRKERTLNAFDLS ERLPKRMSHSTVSIQ 6.871 (60) ERLPKRMSHSTVSIQ 5.561 (60) 101 DDGKGNTIIKPTTHLSSIILQNSYNSAFKLPKIPDGLLEKTRYELEEEKKNNDILKQKIKELENTISQLENYENEAKASQFVLEHLKFTNESLKIQRDEA KELENTISQLENYEN 13.873 (167) 201 QICLIGLCNKFGLQCEIDNSIHVTESDKKGKRKGRKNRRIEVSFGAPGHDLTEQISTLSDVE 1991/2881) score = 19.266 12.528 (total and max score) >gi|78767274|ref|YP_392495.1| VP6 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 1 MDLIETINAVVELQHRVRNLSPNTNIYQDGQTTINDYNAIASRCNGKVYNLRDQIAQLSPFQVHMPVIPISTILSTDDHETMSAGIESLFDVLAAAIRTE QHRVRNLSPNTNIYQ 6.738 (21) 101 GSRQNRAVVTKSIEPEVLKAVLDIGIRSQFSENPYANMLQVDTAKMEQQLEPIDDPLASQRINMLAAGGATNNTGGGYHALVGRATGKTGIITIIQGRPG 201 AVTFNLNMKVPCSGVLSLTLLPAPGVIQLSLGNQPPNNIPVHAECVDVSTVFTEGDIVIRFELAGRVVGNANKLGTLNFPLCDRISITIEPWNANKQNNA 301 NANFNNWPAGTAQRQPTISLFVNIINASSLIDYETHSKYLAGATYLMGTTFSEDSFIASPPNVVWTMSSLLSGAPPQYIHWTRKIACMIAAFSCKI GTTFSEDSFIASPPN 12.528 (355) 2245/2881) score = 9.739 9.739 (total and max score) >gi|78767974|ref|YP_392499.1| NSP4 [Adult diarrheal rotavirus strain J19] 1 MEGTSESPVLDEFEVNNNDYDNDFISRFSQNPLNAFSLFTDGNLQEYFMNNSLEKIVIHVVLIVISLCGIKAQTSKIIYVVRLLFWKIYNVINNLVNKVI FEVNNNDYDNDFISR 9.739 (20) 101 NREKIINHQVVDNRFREFEERFRLLLLQHDKNIAKQDDIVQYNKLDNFAESIKSEFNLKVAEMERRFQELKWRCDMIANKAMNTIVLANTVDSNNKDEKI 201 VFDEGSVVQYNRE