Scan-x logo
             v1.1 03.04.09

Phosphorylation prediction results for
Adeno-associated virus - 5
virPTM logo


                                                         Total   Max
Rank Score Score
782/2881) gi|51593838|ref|YP_068409.1| capsid protein [Adeno-associated virus - 5] 137.044 19.311 1204/2881) gi|51593837|ref|YP_068408.1| DNA binding trs helicase [Adeno-associated virus - 5] 53.154 16.423


782/2881) score = 137.044 19.311 (total and max score) >gi|51593838|ref|YP_068409.1| capsid protein [Adeno-associated virus - 5] 1 MSFVDHPPDWLEEVGEGLREFLGLEAGPPKPKPNQQHQDQARGLVLPGYNYLGPGNGLDRGEPVNRADEVAREHDISYNEQLEAGDNPYLKYNHADAEFQ 101 EKLADDTSFGGNLGKAVFQAKKRVLEPFGLVEEGAKTAPTGKRIDDHFPKRKKARTEEDSKPSTSSDAEAGPSGSQQLQIPAQPASSLGADTMSAGGGGP EEDSKPSTSSDAEAG 14.854 (164) TEEDSKPSTSSDAEA 11.251 (163) DSKPSTSSDAEAGPS 2.531 (166) 201 LGDNNQGADGVGNASGDWHCDSTWMGDRVVTKSTRTWVLPSYNNHQYREIKSGSVDGSNANAYFGYSTPWGYFDFNRFHSHWSPRDWQRLINNYWGFRPR YREIKSGSVDGSNAN 19.311 (254) HQYREIKSGSVDGSN 13.751 (252) YREIKSGSVDGSNAN 12.549 (254) 301 SLRVKIFNIQVKEVTVQDSTTTIANNLTSTVQVFTDDDYQLPYVVGNGTEGCLPAFPPQVFTLPQYGYATLNRDNTENPTERSSFFCLEYFPSKMLRTGN QVFTDDDYQLPYVVG 11.553 (339) 401 NFEFTYNFEEVPFHSSFAPSQNLFKLANPLVDQYLYRFVSTNNTGGVQFNKNLAGRYANTYKNWFPGPMGRTQGWNLGSGVNRASVSAFATTNRMELEGA 501 SYQVPPQPNGMTNNLQGSNTYALENTMIFNSQPANPGTTATYLEGNMLITSESETQPVNRVAYNVGGQMATNNQSSTTAPATGTYNLQEIVPGSVWMERD 601 VYLQGPIWAKIPETGAHFHPSPAMGGFGLKHPPPMMLIKNTPVPGNITSFSDVPVSSFITQYSTGQVTVEMEWELKKENSKRWNPEIQYTNNYNDPQFVD RWNPEIQYTNNYNDP 16.663 (689) EIQYTNNYNDPQFVD 10.598 (693) 701 FAPDSTGEYRTTRPIGTRYLTRPL APDSTGEYRTTRPIG 15.957 (709) APDSTGEYRTTRPIG 8.026 (709) 1204/2881) score = 53.154 16.423 (total and max score) >gi|51593837|ref|YP_068408.1| DNA binding trs helicase [Adeno-associated virus - 5] 1 MATFYEVIVRVPFDVEEHLPGISDSFVDWVTGQIWELPPESDLNLTLVEQPQLTVADRIRRVFLYEWNKFSKQESKFFVQFEKGSEYFHLHTLVETSGIS 101 SMVLGRYVSQIRAQLVKVVFQGIEPQINDWVAITKVKKGGANKVVDSGYIPAYLLPKVQPELQWAWTNLDEYKLAALNLEERKRLVAQFLAESSQRSQEA QRSQEAASQREFSAD 16.423 (202) 201 ASQREFSADPVIKSKTSQKYMALVNWLVEHGITSEKQWIQENQESYLSFNSTGNSRSQIKAALDNATKIMSLTKSAVDYLVGSSVPEDISKNRIWQIFEM 301 NGYDPAYAGSILYGWCQRSFNKRNTVWLYGPATTGKTNIAEAIAHTVPFYGCVNWTNENFPFNDCVDKMLIWWEEGKMTNKVVESAKAILGGSKVRVDQK 401 CKSSVQIDSTPVIVTSNTNMCVVVDGNSTTFEHQQPLEDRMFKFELTKRLPPDFGKITKQEVKDFFAWAKVNQVPVTHEFKVPRELAGTKGAEKSLKRPL SSVQIDSTPVIVTSN 5.783 (410) 501 GDVTNTSYKSLEKRARLSFVPETPRSSDVTVDPAPLRPLNWNSRYDCKCDYHAQFDNISNKCDECEYLNRGKNGCICHNVTHCQICHGIPPWEKENLSDF NKCDECEYLNRGKNG 14.914 (567) PWEKENLSDFGDFDD 16.033 (598) 601 GDFDDANKEQ